Pięć lat VII kadencji Parlamentu Europejskiego: podsumowanie

Na koniec kadencji obecnego Parlamentu Europejskiego, EurActiv.pl przedstawia krótkie podsumowanie najważniejszych decyzji, jakie podjął na przestrzeni pierwszej połowy obecnej dekady oraz działania polskich europosłów.
17 kwietnia zakończyła się ostatnia sesja plenarna VII kadencji Parlamentu Europejskiego (PE). Wedle danych samego Parlamentu w ciągu ostatnich pięciu lat odbyło się 76 jego posiedzeń. W ich trakcie eurodeputowani przyjęli 970 aktów prawnych –70 w ciągu ostatniej sesji plenarnej – oraz 754 innych decyzji (np. aktów konsultacyjnych).

Parlament w swoim założeniu jest głosem obywateli w instytucjach UE, nad którym mieszkańcy państw unijnych mają bezpośrednią kontrolę poprzez regularne wybory. W tej kadencji miało miejsce jeszcze bardziej bezpośrednie włączenie się obywateli w proces rządzenia UE – w Brukseli złożono pierwszy projekt w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO, czyli propozycję przepisów stworzoną przez samych mieszkańców Unii), która dotyczy dostępu do wody w Europie. Na razie projekt jest analizowany przez Komisję Europejską, ale europosłowie zdążyli już spotkać się z jej organizatorami inicjatywy na szczeblu komisji parlamentarnych (więcej TUTAJ).

Czytaj więcej...

Green Week - 2014

Kolejna edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska, odbędzie się od 3 do 5 czerwca 2014 r.  w Centrum Konferencyjnycm „The Egg” w w Brukseli.
Tematem przewodnim Zielonego Tygodia 2014 będą cykliczne gospodarki oraz efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami.
Cykliczna gospodarka jest logicznym rozwiązaniem dla świata o ograniczonych zasobach. To miejsce, gdzie prawie nic się nie marnuje, gdzie ponowne użycie i regeneracja wyrobów stała się standardową praktyką, i gdzie stabilność jest wbudowana w tkankę społeczeństwa. Cykliczna gospodarka opiera się na odzysku surowców i recyklingu opartych na modelu rozwoju gospodarczego. Zasadą jest zmniejszenie wykorzystania zasobów, ponowne wykorzystanie oraz recykling. Podstawowe jej cechy to niskie zużycie paliwa, niska emisja, wysoka wydajność produkcji.

Czytaj więcej...

Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim

Dnia 10 marca br. w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku odbyło się spotkanie informacyjne na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostw powiatowych oraz szkół zawodowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem było omówienie dotychczasowych projektów realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego i wdrażania dobrych praktyk, przedstawienie koncepcji wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz stworzenie regionalnego forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...

Zielony Tydzień 2014

Kolejna edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska, odbędzie się od 3 do 5 czerwca 2014 r.  w Centrum Konferencyjnycm „The Egg” w w Brukseli.
Tematem przewodnim Zielonego Tygodia 2014 będą cykliczne gospodarki oraz efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami.
Cykliczna gospodarka jest logicznym rozwiązaniem dla świata o ograniczonych zasobach. To miejsce, gdzie prawie nic się nie marnuje, gdzie ponowne użycie i regeneracja wyrobów stała się standardową praktyką, i gdzie stabilność jest wbudowana w tkankę społeczeństwa. Cykliczna gospodarka opiera się na odzysku surowców i recyklingu opartych na modelu rozwoju gospodarczego. Zasadą jest zmniejszenie wykorzystania zasobów, ponowne wykorzystanie oraz recykling. Podstawowe jej cechy to niskie zużycie paliwa, niska emisja, wysoka wydajność produkcji.

Czytaj więcej...

Popieramy "zielone" rolnictwo

Wspólna polityka rolna (WPR) cieszy się zaufaniem zdecydowanej większości Europejczyków – wynika z najnowszego badania Eurobarometr. Trzy czwarte respondentów uważa, że WPR jest korzystna dla wszystkich obywateli UE. Ankietowani popierają (90 proc.) również główne kierunki wyznaczone przez Komisję m.in. ustanowienie zależności pomiędzy pomocą finansową dla rolników a działalnością proekologiczną.
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział: Wyniki te potwierdzają wagę, jaką Europejczycy przywiązują do wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Pokazują również znaczącą symbiozę pomiędzy kierunkami zreformowanej WPR a oczekiwaniami społeczeństwa obywatelskiego. Ten istotny i silny związek między obywatelami a rolnikami zostanie wzmocniony dzięki nowej WPR, która uwypukli korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze, jakie rolnictwo europejskie przynosi społeczeństwu europejskiemu jako całości i każdemu podatnikowi europejskiemu z osobna w jego życiu codziennym.

Czytaj więcej...

brak nadchodzących wydarzeń.