Program Stażowy Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na rok 2019 – nabór uzupełniający

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Poseł Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oferują program stażowy w brukselskim biurze Posła do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej:

• Program stażowy (.docx) - pobierz

• Formularz zgłoszeniowy (.docx) - pobierz 

• Rekomendacje (dotyczy organizacji pozarządowych) (.docx) - pobierz 

 


Wizyta Studyjna: Open Days 2019 – Europejski Tydzień Miast i Regionów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza na wizytę studyjną – Open Days – Europejski Tydzień Miast i Regionów , która odbędzie się w terminie 7-10 października 2019 r. 

Europejski Tydzień Miast i Regionów to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów. To coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Tegoroczna, siedemnasta już edycja EWRC trwać będzie od 7 do 10 października i obywać się pod hasłem „Regiony i miasta: filary przyszłości UE” i oferuje ponad 300 wydarzeń, takich jak m.in. warsztaty, laboratoria, rozmowy regionów, pytania i odpowiedzi na temat prezentowanych zagadnień. Sesje odbędą się na placu, w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów i w biurach regionalnych. Wydarzenie to daje możliwość przedstawicielom samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych różnych krajów do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Pobierz: Program Open Days 2019 (.docx)

 REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.


Wyjazd studyjny: Dobra praktyka w zakresie wspierania lokalnych produktów rolnych (16-19 września 2019 r.)

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza na wizytę studyjną – dobre praktyki w zakresie wspierania lokalnych produktów rolnych, która odbędzie się w terminie 16-19 września 2019 r.

W programie między innymi wizyty na farmach: 

1. Flamend à Eghesée 

Farmy zajmujące się dużymi uprawami ( pszenica, buraki, len, cykoria), a także uprawą warzyw takich jak marchewka, fasola, cebula i bób. Obok znajduje się farma, która zajmuje się produkcją jajek brunatnych i jajek omega 3 z kur chodzących po ziemi. Jajka Omega 3 pochodzą z kur, które są żywione naturalnymi produktami roślinnymi, co pozwala zmniejszyć cholesterol w jajkach, a także zwiększyć ich zawartość witaminy E i zharmonizować zawartość kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Przemiana biomasy w biochemikalia, biopaliwa i inne bioprodukty. 

2. La Ferme du Faascht des Kessler w Atter

Dotychczasowy miks energetyczny, oparty na wysokoemisyjnej energetyce węglowej, sprawdzał się w Polsce przez długie lata. Nasz rynek energetyczny jest mocno scentralizowany i dywersyfikacja ma znaczne opóźnienia. Już teraz polskie ceny hurtowe energii elektrycznej należą do najwyższych w Europie. W uproszczeniu są one o ok. 20% wyższe niż w krajach sąsiednich. Musimy zdać sobie sprawę , iż innowacyjność w tej dziedzinie powinna być priorytetem naszej polityki gospodarczej.

Farma du Faascht w Atter jest pionierem biometanizacji, czyli procesu przemiany odpadów organicznych w biogaz. Dzisiaj wraz z partnerami francuskimi, luksemburskimi, niemieckimi i walońskimi w projekcie „Persephone” farma integruje proces biometanizacji w gospodarkę cyrkulacyjną. Celem  projektu jest większa waloryzacja produktu pofermentacyjnego, czyli płynu pozostałego po procesie fermentacji, który jest świetnym  nawozem. 

3. Bio Base Europe Pilot Plant-Gandawa

Bio Base Europe Pilot Plant jest placówką przeprowadzającą testy dla biogospodarki, zbudowaną w  celu wypełnienia luki pomiędzy naukowymi możliwościami i przemysłowym zastosowaniem. Placówka dysponuje całym zakresem urządzeń procesowych zwiększających bioprocesy na skalę przemysłową. Testy w placówce mają za cel oszacowanie kosztów operacyjnych, silnych i słabszych stron nowych bioprocesów zanim ogromne środki zostaną zainwestowane w urządzenia produkcyjne. Bio Base Europe Pilot Plant nie ma przemysłowych akcjonariuszy  i działa zgodnie z innowacyjnym  modelem usługowym. Firmy i ośrodki badań na świecie, które są aktywne w biogospodarce mogą mieć dostęp do urządzeń Bio Base Plant Europe dla ich technologicznego rozwoju.  W skrócie Bio Base Plant Europe umożliwia  przemianę biomasy w biochemikalia, biopaliwa i inne bioprodukty.

Projekt został finalistą prestiżowego konkursu Dyrektoriatu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej RegioStars Award 2017, który ma na celu identyfikację dobrych praktyk regionalnego rozwoju a także innowacyjnych projektów, które mogą być inspiracją dla innych regionów.

Serdecznie zapraszamy.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.

Pobierz program (.docx)

 


Wizyta studyjna Green Week 2019 - rejestracja zakończona

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza na wizytę studyjną Green Week 2019 (Zielony Tydzień) czyli najważniejsze wydarzenie UE dotyczące ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu, która odbędzie się w terminie 14-17 maja 2019r.


Prawa ochrony środowiska mają ogromny wpływ na nasze życie. Poprawiają jakość wody i powietrza, chronią przyrodę i zachęcają do recyklingu i gospodarki odpadami. Ale aby naprawdę zrobić znaczącą różnicę, te prawa UE muszą być właściwie wdrożone. Kolejna edycja Zielonego Tygodnia będzie elementem włączeniem się w proces wdrażania.

Będziemy zadawać pytania w stylu: czy te prawa są naprawdę ważne i jakie są dodatkowe korzyści dla obywateli? Jak wygląda udana realizacja? Dlaczego istnieją "luki w implementacji"? Jak możemy przejść od wiedzy, że interesariusze muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za te prawa, aby faktycznie je zrealizować? A co najważniejsze, w jaki sposób UE może ułatwić proces, upewniając się, że głosy obywateli są słyszane? Aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzeń partnerskich, zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie: www.eugreenweek.eu.

INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 


 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.