Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa 2021-2027 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - spotkanie informacyjne

Międzynarodowe programy Interreg wdrażane są w Europie już od ponad 30 lat. Dzięki projektom zrealizowanym wspólnie przez partnerów z różnych krajów, rozwiązuje się problemy w kluczowych dla Wspólnoty obszarach tematycznych, rozwija metody i narzędzia, przygotowuje strategie oraz wdraża działania pilotażowe. Nowa edycja programów, przygotowanych na lata 2021-2027, to doskonała okazja dla polskich beneficjentów, aby podnosić swoje oraz rozwijać działania komplementarne dla przedsięwzięć w programach regionalnych i krajowych.

Seminarium informacyjne
W związku z pierwszymi naborami projektów Interreg, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz ze Stowarzyszeniem Europa Kujaw i Pomorza uprzejmie zapraszają na seminarium informacyjne „Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa 2021-2027 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Kiedy
Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2022 r. i zorganizowane zostanie w formie on-line - rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10:00.
Podczas spotkania przedstawimy Państwu ofertę programów oraz zasady pierwszego naboru wniosków, jak również zaprezentujemy doświadczenia beneficjentów z realizacji projektów.

 

 • Link (aplikacja MsTeams):

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Program spotkania
Agenda spotkania: załącznik (.docx)


Serdecznie zapraszamy.


 

Konferencja "Sztuczna inteligencja w medycynie" - film oraz prezentacje

Za nami, realizowana we współpracy z Departamentem Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konferencja  „Sztuczna inteligencja w medycynie”.

 

 • Zobacz materiał filmowy z wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=OjfaQ8ga4vo     

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacjami zaproszonych prelegentów, którymi byli m.in.:

Krzysztof Malatyński, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Koordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu - zobacz prezentację "Kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością oddychania – TELE-VENT-OXYGEN" (.pdf)

dr Giovanni Briganti, Wykładowca Biostatystyki i sztucznej inteligencji, Université libre de Bruxelles, CHU Brugmann, Lead  Health at AI4Belgium - zobacz prezentację "The adoption of AI in Belgian Hospitals" (.pdf)

dr hab. n. med. Maciej Wróbel, AI TECHNIKA - zobacz prezentację "Narzędzia AI w medycynie. Nowe technologie - oczekiwania i dostępne rozwiązania" (.pdf)

mgr inż. Michał Joachimiak, TORUN Technologies, Uniwersytet  Mikołaja Kopernika oraz dr n. med. Michalina Kołodziejczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - zobacz prezentację "Wspomaganie respiratoroterapii
w leczeniu COVID-19 przy pomocy sztucznej inteligencji" (.pdf)

dr Patryk Miziuła, deepsense.ai - zobacz prezentację "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w automatycznej analizie obrazów medycznych" (.pdf)

 


 

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Nowy gospodarczy Polski Ład - 30 listopada 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Temat spotkania

Tym razem tematem naszego spotkania będą: „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Nowy gospodarczy Polski Ład”.

Kiedy

Spotkanie odbędzie się 30 listopada od godziny 11:20 w formule online.

Program spotkania

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - założenia wsparcia regionalnej gospodarki;
 • Zmiany dotyczące osób fizycznych i przedsiębiorstw jednoosobowych;
 • Ulgi podatkowe;
 • Subiektywny przegląd źródeł wsparcia, w tym źródeł finansowania w szczególności na przykładzie aktualnej oferty funkcjonujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. kujawsko-pomorskim;
 • Estoński CIT – nowe zasady;
 • Podatek przychodowy od (nie)dużych korporacji;
 • Podatek od przerzuconych dochodów;
 • Ceny transferowe i podatek u źródła (WHT).

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Rejestracja

Obowiązkowa rejestracja:  https://forms.gle/isY78U6qyvnBtQRFA
Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania

Prelegenci

Szkolenie poprowadzą:

Rafał Domagalski – kierownik Biura ds. Przedsiębiorczości i Instrumentów Finansowych w Departamencie Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Paweł Celiński – doradca podatkowy, radca prawny
- Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze i nadzorze dużych przedsiębiorstw w zakresie spraw podatkowych.
- Pełnił stanowisko członka rad nadzorczych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych.
- Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, biurze rachunkowym oraz instytucjach rządowych (m.in. w Izbie Skarbowej).
- Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych oraz autor publikacji z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych.
- Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
- Licencjonowany doradca podatkowy.

Piotr Szymański - Konsultant podatkowy
- Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze prawa podatkowego.
- Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz majątkowych.
- Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze rachunkowym oraz organach administracji skarbowej.
- Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu cen transferowych oraz zarządzania podatkami i licznych szkoleń z zakresu prawa podatkowego.
- Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.


 

Konferencja "Sztuczna inteligencja w medycynie" - 30 listopada 2021 r.

Sztuczna inteligencja oraz nowoczesne technologie coraz częściej stają się integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Wspierają lekarzy podczas diagnozy oraz wyboru sposobu leczenia pacjenta, organizują pracę małych i dużych placówek medycznych. Tworzenie oprogramowania dla nowoczesnego sprzętu medycznego to prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki. W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Sztuczna inteligencja w medycynie”, której organizatorem jest Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu aktualny stan wdrażania projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap” w naszym województwie oraz dobrą praktykę realizowaną w ramach powyższego projektu. Ponadto przedstawimy najciekawsze rozwiązania wprowadzane obecnie do sektora medycznego w kraju i na świecie. Zaprezentujemy również w jaki sposób proces ten zorganizowany jest w Belgii.

Kiedy i gdzie

Konferencja odbędzie się 30 listopada br., o godzinie 10.00 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, w sali 203 (I piętro).

Spotkanie zorganizowane zostanie w formie hybrydowej: zarówno na miejscu jak i on-line - rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10:00.

 

 • Link do transmisji na Facebooku:

https://www.facebook.com/europa.ekip/posts/1067464617365007          

 • Link do transmisji na YouTube:

https://youtu.be/8I1NQAJISpY

 

 

Rejestracja

Obowiązuje rejestracja na konferencję: https://forms.gle/RFYh8nZGZm2czTcp7

Termin rejestracji upływa 26 listopada br.

Program wydarzania

Program wydarzenia dostępny jest tutaj (.pdf)


 

Przedsiębiorcy z hrabstwa Fife na targach Drone Tech

W dniach 27-29 października 2021 r. Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” zorganizowało misję przyjazdową delegacji hrabstwa Fife z Wielkiej Brytanii na odbywającą się w dniach 28-29 października w Toruniu konferencję DroneTech World Meeting. W misji wzięli udział przedstawiciele firmy MBP Ltd, funduszu Scottish Lime Centre Trust oraz urzędu hrabstwa Fife. 

Podczas konferencji goście uczestniczyli również w giełdzie kooperacyjnej spotykając się między innymi z przedstawicielami Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., firm DronePort i Panorama Press, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Katedry Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, którzy realizują badania smogu świetlnego.