Dzień Informacyjny programu URBACT III – Sieci Wdrażania - Nowy nabór do projektów wspierających wdrażanie strategii i planów działania miast

Dnia 6 kwietnia 2016, w ramach 2-go Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbędzie się Dzień Informacyjny programu URBACT III. Podczas tego wydarzenia przedstawiony będzie nabór do Sieci Wdrażania, który otwarty zostanie pod koniec marca tego roku. Program URBACT jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiadający za wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast. URBACT pomaga wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów. Dzięki wspólnej pracy w sieciach, program URBACT umożliwia zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami, przybliżając zintegrowane podejście, łączące ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wymiary polityk miejskich. Aby móc realizować i rozwijać zrównoważoną i zintegrowaną politykę, miasta muszą stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Nowa wiedza i umiejętności nabyte w programie URBACT III są korzystne dla władz lokalnych, administracji i innych decydentów miejskich. W nowym naborze do Sieci Wdrażania, który zostanie ogłoszony 22-go marca i trwać będzie do 22 czerwca, nacisk zostanie położony na pomoc miejskim władzom samorządowym we wdrożeniu istniejących strategii oraz planów działania. Dzień Informacyjny URBACT będzie okazją do uzyskania szczegółowych informacji o programie i jego nowym naborze oraz spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Sekretariatu URBACT oraz władz samorządowych wszystkich szczebli. Podczas spotkania przedstawiciele miast, metropolii, Instytucji Zarządzających środkami UE oraz innych podmiotów polityk miejskich będą mogli uzyskać najważniejsze informacje dotyczące możliwości, jakie oferuje program URBACT III. Rejestracja na Dzień Informacyjny oraz wstępny program są dostępne na stronie www.urbact.pl. Zachęcamy do zapoznania się z programem URBACT III, zapraszamy na nasz Dzień Informacyjny i do rejestracji na polskiej stronie programu.
Organizatorzy: Krajowy Punkt URBACT, Ministerstwo Rozwoju

informacja - pobierz

program - pobierz

Przygotowanie wniosków w ramach POWER - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Szanowni Państwo,

Do 2 marca br. trwa nabór na szkolenie pn. "Przygotowanie wniosków w ramach POWER - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa".

O dofinansowanie w konkursie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa mogą ubiegać się:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami;

- administracja publiczna;

- jednostki samorządu terytorialnego;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;

- instytucje rynku pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty;

- uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Aby zapisać się na szkolenie należy zarejestrować się poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie.

Szkolenie odbędzie się 7 marca br. o godzinie 10:00 w patio A na parterze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2).

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków zwyczajnych stowarzyszenia.

 

 Program szkolenia - pobierz

 

Europa dla Obywateli - propozycja udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy propozycję udziału w projekcie w ramach programu Europa dla Obywateli.

Pobierz

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+

Czternaście paneli warsztatowych, eksperci Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych, punkty informacyjne programów wspierających, warsztaty eTwinningu – to wszystko czeka na wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+. Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ odbędzie się 19 stycznia (wtorek) w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego w Warszawie. Spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie to nie tylko doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje program Erasmus+. To również możliwość rozwiązania problemów, podzielenia się wątpliwościami z ekspertami oceniającymi wnioski, okazja do znalezienia inspiracji do realizacji nowych projektów.
 
Oprócz paneli informacyjnych poświęconych konkretnym akcjom programu, uczestnicy będą mogli skonsultować się z ekspertami oraz poznać programy wspierające, m.in. Eurodesk.
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 19 stycznia 2016 r.
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22 463 10 00
Termin zgłoszenia: 13.01.2016
Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/akademia/ogolnopolski-dzien-informacyjny/

Źródło: eurodesk.pl

Program Stażowy 2016

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy nabór na staże w Brukseli w terminie 01.03-30.04, 01.09-30.10, 02.11-21.12, które skierowane są do pracowników JST, Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza". Oferujemy Państwu staże w brukselskich biurach posłów do Parlamentu Europejskiego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączone ze stażami w Biurze Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.
Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy osobowy wraz z uzasadnieniem potrzeby odbycia stażu oraz ewentualne dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 stycznia br.
Decyzję o zakwalifikowaniu maksymalnie 5 kandydatów na każdy termin podejmie Zarząd Stowarzyszenia do dnia 29 stycznia br. Dnia 26 stycznia 2016 r. odbędzie się test z języka angielskiego dla osób zakwalifikowanych do dalszego etapu selekcji. Ostateczną decyzję o wyborze kandydatów na staże podejmą posłowie do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli do 5 lutego 2016 r.
Tego dnia dostaną również Państwo informacje o decyzji.

Program stażowy 2016 - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.