Będzie łatwiej prowadzić firmę w UE

Jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można zarejestrować w każdym z państw członkowskich UE przez internet, a do jej założenia wystarczy 1 euro – takie uzgodnienia przyjęła w czwartek Rada UE. Na tych transgranicznych ułatwieniach skorzystają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.
Według uzgodnionego przez państwa członkowskie projektu ograniczone mają być koszty i ciężary administracyjne związane z zakładaniem spółek w innych krajach UE, łatwiejsze ma być również prowadzenie tam działalności.
SUP
Państwa UE będą m.in. zobowiązane do wprowadzenia w prawie krajowym pojęcia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W całej Unii ma obowiązywać wspólna nazwa dla tej formy prawnej spółki: Societas Unius Personae - SUP.

Zgodnie z projektem dyrektywy będzie ją można zarejestrować on-line, wykorzystując szablony elektronicznych wniosków przygotowanych przez państwa członkowskie. Minimalny kapitał konieczny do rejestracji SUP ma wynosić 1 euro lub jego równowartość w tych państwach, które nie należą do strefy euro.

Czytaj więcej...

„Inteligentne miasto” – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast województwa kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu „Inteligentne miasto” – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast województwa kujawsko-pomorskiego.
Pojęcie „inteligentne miasto” rozumiane jest jako sprawne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu ośrodków miejskich  przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju i ochronie zasobów naturalnych.
W ramach projektu zostanie zorganizowany jednodniowy kongres promujący inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz 3 jednodniowe spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla grup 25osobowych.
W ramach projektu wydany zostanie podręcznik dobrych praktyk pt. „Inteligentne miasta – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne wdrożone w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”.
Od niedawna działa także nowa zakładka pn. Smart Cities, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

 

 

 

 

 

KE znosi procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

Komisja Europejska zarekomendowała zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu - poinformowała premier Ewa Kopacz. Komisja podjęła decyzję w środę, ale formalną decyzje w tej sprawie podejmie Rada UE ds. gospodarczych i finansowych (ECOFIN) dopiero w czerwcu.
Podobną decyzję Komisja podjęła w odniesieniu do Malty.
KE uwzględniła transfery do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), które jeszcze w zeszłym roku zwiększały wydatki z budżetu państwa powyżej dopuszczalnego poziomu długu (3 proc. PKB). Zaleciła także Polsce dalsze oszczędności budżetowe wynoszące 0,5 proc. PKB w 2015 i 2016 r., a także m.in. ustanowienie „niezależnej rady fiskalnej” i ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT.

Czytaj więcej...

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”

W dniach 22-23 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk badaczy, przedsiębiorców i innowatorów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z otwartą nauką, Europejską Przestrzenią Badawczą i innowacjami. Wymiana poglądów i pomysłów pomiędzy naukowcami, wynalazcami i decydentami może mieć korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji” będzie doskonałą okazją do kształtowania przyszłości polityki badań i innowacji w Europie.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

11 lat Polski w UE

Jedenaście lat temu, 1 maja 2004 r. Polska wraz z dziewięcioma państwami Europy Środowo-Wschodniej stała się członkiem UE. Z tej okazji Departament Analiz Ekonomicznych MSZ przygotował raport podsumowujący konsekwencje płynące z członkostwa dla Polski.
Z raportu wynika, że Polska nadal jest w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich. Jako jedyny kraj w UE nie odnotowała recesji od 2003 r., a polska gospodarka nie zarejestrowała ujemnych wartości wzrostu gospodarczego w żadnym roku przez cały okres członkostwa w UE.

Zdaniem resortu sukces ten jest efektem prawidłowego wykorzystania środków unijnych. Transfery z budżetu UE przez 11 lat członkostwa wyniosły 109,6 mld euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 35 mld euro w ramach składek członkowskich oraz 143 mln euro tytułem zwrotu środków. Bilans transferów finansowych jest więc dodatni i wynosi 74,3 mld euro.

Czytaj więcej...

brak nadchodzących wydarzeń.