„Pakty Uczciwości” - nowa inicjatywa Komisji Europejskiej

Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu, zainicjuje dziś w Berlinie realizowany wspólnie z organizacją Transparency International projekt pilotażowy „Pakty Uczciwości”, który ma zapewnić skuteczne wydatkowanie funduszy polityki regionalnej z korzyścią dla mieszkańców Europy. Projekt ten to nowy instrument Komisji mający pomóc państwom członkowskim, regionom i miastom w skutecznej realizacji inwestycji unijnych.

Pakty Uczciwości zostały opracowane przez Transparency International w celu wspierania rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu zaufania i zwiększania przejrzystości w obszarze zamówień publicznych. Obecnie Komisja planuje przeprowadzić kilka projektów pilotażowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności z wykorzystaniem tego instrumentu.

Czytaj więcej...

Komisarz ds. polityki regionalnej otworzyła trzecią edycję programu URBACT

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu otworzyła w Brukseli trzecią edycję programu URBACT, w ramach którego państwa UE współpracują na rzecz rozwoju urbanizacji Europy i opracowują praktyczne, trwałe rozwiązania problemów polityki miejskiej. Na realizację celów programu UE przeznaczy tym razem ponad 74 mln euro.
Zwiększanie wiedzy i kompetencji miast w dziedzinie zintegrowanego rozwoju oraz ich możliwości działania w tym zakresie jest głównym tematem dyskusji prowadzonych w Brukseli podczas spotkania inaugurującego program URBACT III. W sytuacji, gdy dwie trzecie Europejczyków mieszka na obszarach miejskich, skuteczność miast w walce z takimi problemami jak bezrobocie i bieda oraz w staraniach na rzecz bardziej wydajnego wykorzystania zasobów ma ogromne znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie. Wydarzenie inaugurujące program będzie dobrą okazją dla zainteresowanych stron, aby dowiedzieć się, jak URBACT może wzmocnić zdolność naszych miast do radzenia sobie z tymi kluczowymi zadaniami.

Corina Crețu, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała przed konferencją: Kwestie miejskie znajdują się z samym sercu polityki spójności. Zadania, z którymi muszą uporać się miasta w Europie, dotyczą tworzenia miejsc pracy i dobrych warunków życia, poprawiania wydajności energetycznej budynków oraz rozwijania zrównoważonego transportu. Dlatego prowadzone w ramach URBACT działania na rzecz dzielenia się wiedzą i budowania potencjału miast są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory.

Czytaj więcej...

Wsparcie edukacyjne w ramach programów UE

Dnia 12 marca 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjne pn. Wsparcie edukacyjne w ramach programów UE.

Podczas spotkaniu omówiono źródła finansowania projektów międzynarodowych oraz mechanizmy poszukiwania partnerów, a także możliwości pozyskania środków na projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus+, Europa dla Obywateli oraz RPO WK-P 2014-2020 w części finansowane z EFS oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój.

W konferencji wzięło udział 75 osób.

Przegląd Programów i Konkursów na realizację działań z zakresu współpracy międzynarodowej - pobierz dokument

Spotkanie informacyjne nt. programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza na spotkanie informacyjne nt. programów EWT 2014-2020: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.

Harmonogram spotkania

•        17 marca 2015 r., Toruń

Rejestracja na spotkania odbywa się w trybie on-line pod adresem: www.europasrodkowa.gov.pl

Spotkanie ma charakter informacyjny. Jego celem jest zaprezentowanie korzyści z udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych, jak również regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Połączenie tematyki EWT i RPO ułatwi pokazanie, jak dzięki projektom transnarodowym oraz międzyregionalnym można lepiej przygotować pełnowartościowe projekty regionalne.

Czytaj więcej...

Program stażowy 2015 - zmiany

W związku z wolnymi  miejscami na staże, uprzejmie informujemy, iż termin naboru zostaje przesunięty do 18 lutego br.

Podjęcie decyzji przez Zarząd o wyborze kandydatów nastąpi 2 marca.
5 marca 2015 natomiast, wyślemy Państwu informacje z listą zakwalifikowanych osób na staże.

Test z języka angielskiego odbędzie się zgodnie z planem tj. 23 lutego br.

brak nadchodzących wydarzeń.