Konferencja „Z Limy do Paryża - w kierunku porozumienia klimatycznego”

Komitet Regionów wraz ze Stowarzyszeniem Władz Regionalnych Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem Regionów Francuskich zaprasza do udziału w konferencji „Z Limy do Paryża - w kierunku porozumienia klimatycznego”, która odbędzie się 4 maja br. budynku Jacques Delors w Brukseli.
Wydarzenie skupi się głównie na omówieniu roli regionów i miast we wdrażaniu ambitnego porozumienia dotyczącego Unii Energetycznej, które zostało przyjęte w Paryżu w grudniu 2014 roku. Konferencja będzie również okazją do debaty nad opinią Komitetu Regionów w tej sprawie, która jest  następstwem komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Protokołu Paryskiego.
Sprawozdawczyni, pani Annabelle Jaeger (FR / PSE), przedstawi projekt opinii i poprowadzi dyskusę na ten temat w ramach obecnego dialogu między instytucjami UE.

Dzięki szerokiej gamie prelegentów konferencja będzie doskonałą okazją do przekazania informacji i omówienia aktualnego stanu negocjacji w sprawie Protokołu Paryskiego.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Więcej informacji: cor.europa.eu.

WIRE 2015 - Tydzień innowacyjnych regionów w Europie

6. edycja konferencji WIRE, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca w Rydze, stanowi forum dialogu politycznego na temat strategii regionalnych dotyczących badań, innowacji i wzrostu. Odbywająca się od 2010 roku konferencja, został ustanowiona jako debata prowadząca do nowych propozycji poprawy skuteczności zarządzania regionalnymi, krajowymi i europejskimi strategiami.

Tegoroczna konferencja skupić się  będzie na następujących zagadnieniach:
•    Od programu do realizacji: kluczowe wyzwania dla regionów
•    Jak zniwelować przepaści innowacyjną: rola regionów
•    Pokonywanie barier innowacyjności i stymulowanie regionalnych strategii
Więcej informacji na stronie: wire2015.eu.

Europejskie Dni Rozwoju 2015

Kolejne Europejskie Dni Rozwoju (EDR), wracające po rocznej przerwie do kalendarza wydarzeń w obszarze międzynarodowej pomocy rozwojowej, będą miały miejsce w dniach 3 i 4 czerwca 2015 roku w Brukseli. 23 marca osobom zainteresowanym uczestnictwem w tym wydarzeniu udostępniona zostanie możliwość rejestracji on-line. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji EDR będą się pojawiały na stronie internetowej wydarzenia: eudevdays.eu.

Europejskie Dni Rozwoju to jedno z największych spotkań poświęconych pomocy rozwojowej na świecie, organizowane cyklicznie od 2006 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Biorą w nim udział najwyżsi przedstawiciele państw, instytucji unijnych i ONZ oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, a także sektora prywatnego.

Będzie to flagowe wydarzenie Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015, a  tematem przewodnim spotkań jest motto  „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.  Prezentacje i dyskusje będą miały na celu wskazanie sposobów w jaki państwa UE, a także ich obywatele mogą działać na rzecz zmniejszenia ubóstwa oraz promocji praw człowieka na świecie.

Zielony Tydzień 2015

Kolejna edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska, odbędzie się od 3 do 5 czerwca 2015 r.  w Centrum Konferencyjnycm „The Egg” w w Brukseli.
Tematem przewodnim Zielonego Tygodnia 2015 będzie przyroda i różnorodność biologiczna.
Natura ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i naszego bogactwa. Jesteśmy zależni od niej, do żywności, energii, surowców, wody i powietrza, które umożliwiają życie i napędzają gospodarkę. Dzielimy tę planetę z niezwykłą różnorodnością natury, która jest źródłem inspiracji dla nauki i rekreacji, częścią naszego dziedzictwa kulturowego przyczyniającą się do poprawy jakości naszego życia. Ochrona przyrody i utrzymania konkurencyjności Europy musi iść ze sobą w parze ponieważ odpowiednia polityka dotycząca różnorodności biologicznej może odegrać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i stymulowanie inwestycji.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Od 30 maja do 5 czerwca Polska po raz pierwszy przyłączy się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających implementację zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju jest wspierany przez Europejską Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, której statutowym celem jest ułatwianie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi. Działania będące częścią projektu przyczynią się m.in. do rozwoju technologii, kształtowania świadomości w społeczeństwie oraz budowania zasobów potrzebnej wiedzy. Inicjatywa skierowana jest do podmiotów w sektorze państwowym jak i prywatnym. W kręgu zainteresowania znajdują się m.in. agencje rządowe, samorząd, ośrodki badawcze, instytucji edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie wyższe, muzea, fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Projekt jest kierowany również do poszczególnych obywateli.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.