Program stażowy 2015 - zmiany

W związku z wolnymi  miejscami na staże, uprzejmie informujemy, iż termin naboru zostaje przesunięty do 18 lutego br.

Podjęcie decyzji przez Zarząd o wyborze kandydatów nastąpi 2 marca.
5 marca 2015 natomiast, wyślemy Państwu informacje z listą zakwalifikowanych osób na staże.

Test z języka angielskiego odbędzie się zgodnie z planem tj. 23 lutego br.

Spotkanie informacyjne - Wsparcie edukacyjne w ramach programów UE

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym Wsparcie edukacyjne programów UE, które odbędzie się 12 marca br. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ulicy Plac Teatralny 2.

Spotkanie dotyczy przede wszystkim możliwości pozyskania środków na projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus+, Europa dla Obywateli oraz RPO WK-P 2014-2020 w części finansowane z EFS oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój.

Podczas spotkania omówione zostaną źródła finansowania projektów międzynarodowych oraz mechanizmy poszukiwania partnerów. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania przykładowego wniosku we współpracy z ekspertami.

Rejestracja na spotkanie trwa do 5 marca br. i odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Program spotkania - pobierz

Program stażowy 2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy nabór na staże w Brukseli w terminie 15.03-15.05, 30.08-30.10, 7.11-19.12, które skierowane są do pracowników JST, Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza". Oferujemy Państwu staże w brukselskich biurach deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączone ze stażami w Biurze Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.

Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy osobowy wraz z uzasadnieniem potrzeby odbycia stażu oraz ewentualne dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 lutego br.

Decyzję o zakwalifikowaniu maksymalnie 5 kandydatów na każdy termin podejmie Zarząd Stowarzyszenia do dnia 20 lutego br. Dnia 23 lutego 2015 r. odbędzie się test z języka angielskiego dla osób zakwalifikowanych do dalszego etapu selekcji. Ostateczną decyzję o wyborze kandydatów na staże podejmą deputowani do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli do 27 lutego 2015 r.
Tego dnia dostaną również Państwo informacje o decyzji.

Zasady Programu stażowego 2015 - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days 2015 rozpoczęte!

Dnia 21 stycznia Jiří Buriánek Sekretarz Generalny Komitetu Regionów oraz Walter Deffaa Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, dokonali oficjalnego otwarcia przygotowań do Open Days 2015.
Trzynasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2015 odbędzie się pomiędzy 12 a 15 października bieżącego roku w Brukseli oraz wielu miastach i regionach Europy.
W 2015 roku przyjętych i zatwierdzonych do wdrażania zostanie około 400 programów finansowanych ze środków polityki spójności i ponad 100 programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i polityki rybołówstwa o łącznej wartości około 500 mld euro.

Czytaj więcej...

Rejonowe konferencje nt. rozwoju szkolnictwa zawodowego

W dniach 20, 25 oraz 27 listopada br. w Grudziądzu, Bydgoszczy oraz we Włocławku odbyły się konferencje dotyczące "Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w perspektywie na lata 2014-2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności".

Podczas konferencji podsumowano działania realizowanie na rzecz kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaprezentowano również koncepcję wsparcia szkolnictwa zawodowego w przyszłej perspektywie finansowej. Ponadto na konferencje w roli prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami zawodowymi, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz rzecznik patentowy firmy APATOR.

Łącznie na konferencje przybyło 170 osób.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.