Otwarcie Centrum Wiedzy na temat biogospodarki

 

 

 

 

 

20 lipca br. Komisja Europejska dokonała otwarcia internetowej platformy informacyjnej na temat biogospodarki. Jej celem jest wsparcie polityków europejskich oraz krajowych w procesie podejmowania decyzji w tym obszarze poprzez dostarczenie szeregu danych i analiz na temat rozwoju biogospodarki w Unii Europejskiej i na świecie. Co do zasady, celem centrum nie jest  kreowanie nowej wiedzy w tym obszarze, ale raczej zbieranie, porządkowanie oraz udostępnianie zainteresowanym wiedzy i informacji z szerokiego zakresu dyscyplin i źródeł naukowych zajmujących się biogospodarką.

Centrum zostało utworzone jako wewnętrzna struktura Komisji Europejskiej we współpracy z Centrum Badań Wspólnych. Jak mówią twórcy tej platformy internetowej, jej powstanie to znaczący krok w kierunku integrowania różnych polityk wspólnotowych, w których biogospodarka odgrywa istotną rolę. Należy przy tym pamiętać, że biogospodarka stanowi znaczącą część gospodarki Unii Europejskiej ze znaczącym potencjałem wzrostowym zwłaszcza w takich obszarach jak rolnictwo, leśnictwo, energia oraz przetwórstwo biomasy. Celem tej platformy jest także wsparcie Komisji Europejskiej w dokonaniu przeglądu unijnej strategii w zakresie biogospodarki z roku 2012. Platforma jest dostępna w języku angielskim pod tym adresem internetowym: https://biobs.jrc.ec.europa.eu/

 

 

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz