Nowa europejska platforma na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

 

 

 

 

W grudniu 2015 roku Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma on pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony.
Proponowane działania przyczynią się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści tak środowisku, jak i gospodarce. Realizacja tych planów pozwoli uzyskać maksymalną wartość i maksymalne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, a to będzie sprzyjać oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.
Dzięki przyjęciu tego pakietu zmiany w tym kierunku nabrały szybkiego tempa. Aby kontynuować te postępy, potrzebny jest płynny przepływ informacji oraz budowanie relacji między różnymi grupami interesariuszy.
Poszczególne platformy, takie jak platforma wsparcia finansowego dla gospodarki o obiegu zamkniętym (styczeń 2017 r.) czy platforma na rzecz zapobiegania stratom żywności i jej marnotrawieniu (listopad 2016 r.), wspierają dialog oraz wymianę informacji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, a zarazem wzmacniają synergię między interesariuszami. Zrzeszając się, zainteresowane strony mogą stawić czoła wyzwaniom związanym z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i sprawić, że Unia Europejska osiągnie swój cel.
Europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym powstała w oparciu o te założenia i wychodzi poza ramy sieci branżowych. Jako „sieć sieci” będzie się koncentrować na możliwościach płynących z wymiany międzysektorowej. W efekcie stanie się ośrodkiem, w którym gromadzona będzie wiedza na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, a interesariusze będą mogli prowadzić dialog.
Platforma ta została uruchomiona wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Będzie miała formę otwartej przestrzeni wirtualnej, umożliwiającej zacieśnienie współpracy między sieciami zrzeszającymi grupy interesariuszy oraz wymianę wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Strona internetowa platformy zostanie uruchomiona pod koniec roku. Za jej pośrednictwem zainteresowane podmioty będą mogły sprawdzać zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, a także uzyskają dostęp do aktualności oraz informacji na temat wydarzeń.
W ten sposób działają już inne platformy. 31 maja 2017 r. Konfederacja Europejskiego Biznesu Business Europe uruchomiła platformę branżową w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem jest demonstrowanie działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przemysł, a także wskazywanie wyzwań, jakie przed nimi stoją.
Kolejnym przykładem jest platforma w dziedzinie zrównoważonych zamówień publicznych zarządzana przez organizację ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Dostarcza ona najświeższych informacji, analiz przypadków, szczegółów wydarzeń, wytycznych i innych danych na temat zrównoważonych zamówień publicznych na świecie.
Aby zaangażować się w działania w ramach omawianej platformy, interesariusze mogą wziąć udział w dorocznej konferencji. Mogą też poprzez interakcję na stronie internetowej współpracować z innymi podmiotami, wymieniając między sobą dobre praktyki oraz informacje na temat organizowanych wydarzeń.


Platforma branżowa BusinessEurope w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym


Platforma ICLEI w dziedzinie zrównoważonych zamówień publicznych


 

Prezentacja projektów podczas Europejskiego Dnia Biogospodarki

 

 

 

 

16 listopada 2017 roku w Brukseli był dniem europejskiej biogospodarki zorganizowanym podczas tygodnia informacyjnego programu Horyzont 2020. Obok debat, wykładów i prezentacji poświęconych biogospodarce, Komisja Europejska zorganizowała targi projektów demonstracyjnych wykorzystujących biologiczne zasoby w gospodarce. Jedną z prezentowanych inicjatyw  był międzynarodowy projekt FIRST 2 RUN.
Projekt FIRST 2 RUN ma na celu zademonstrowanie technologicznego, ekonomicznego i środowiskowego zrównoważonego rozwoju na skalę przemysłową w jedynym w swoim rodzaju łańcuchu wartości, gdzie niskonakładowe    i niewykorzystane rośliny oleiste rosną na suchych i peryferyjnych terenach. Rośliny te są wykorzystywane do ekstrakcji olejów, które są przekształcane w monomery biologiczne (głównie kwas pelargonowy i azelainowy) jako składniki budujące wysokowartościowe półprodukty, smary biologiczne, kosmetyki, plastiki biologiczne, dodatki poprzez integrację chemicznych i biotechnologicznych procesów.
Partnerzy- 6 partnerów z trzech krajów
•    Novamont S.p.A (Włochy) - firma produkująca plastiki biologiczne i  biochemikalia.
•    Matrica S.p.A (Włochy) - firma produkująca innowacyjne biologiczne środki pośrednie, które znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu.
•    SoliQz BV (Holandia) - odzyskiwanie produktów.
•    SIP Ltd (Wielka Brytania) - opracowanie i zatwierdzenie smarów biologicznych.
•    Roelmi HPC Srl (Włochy) -  innowacja w sektorze kosmetycznym.
•    Alma Mater Studiorum Universita di Bologna (Włochy) - prace nad oksydacyjnym stopniowym skracaniem.
Cele projektu
Cele agronomiczne: uprawa karczocha hiszpańskiego na szeroką skalę poprzez zastosowanie niskonakładowych technik agronomicznych; wdrażanie innowacyjnych metod ekstrakcji oleju.
Cele przemysłowe: zastosowanie efektywnych i innowacyjnych procesów katalitycznych;  prezentacja produkcji kwasów pelargonowych i azelainowych, zużywając   do 10.000 ton rocznie roślin produkcyjnych.
Cele energetyczne:  wzrost niezależności energetycznej biorafinerii od energii pochodzącej ze źródeł kopalnych poprzez wdrażanie przemysłowych systemów do produkcji bioenergii z biomasy lignocelulozowej; zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej i  termicznej procesów chemicznych o 50% i o 20 %.
Cele środowiskowe: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 35%; badania wpływu całego procesu produkcyjnego na środowisko i identyfikacja najważniejszych aspektów tego procesu; opracowanie strategii dla procesów standaryzacji i certyfikacji.
Cele społeczne: tworzenie nowych miejsc pracy; tworzenie nowych modeli współpracy, które polepszyłyby efektywność kluczowych graczy w łańcuchu produkcyjnym; środowiskowa ocena cyklu życia w scenariuszu z tak niskoemisyjną gospodarką w połączeniu z obecnym wzrostem miejsc pracy w przemyśle agronomicznym.
Źródło i więcej informacji:
FIRST2RUN

 

 

Planika Sp. z o.o. Liderem innowacji Pomorza i Kujaw w kategorii średnie przedsiębiorstwo

 

 

 

 

Regionalne przedsiębiorstwo z branży biogospodarki odebrało w listopadzie laury lidera innowacji za pierwszy na świecie inteligentny biokominek z całkowicie zamkniętym za szybą paleniskiem o tradycyjnym wyglądzie kominka opalanego drewnem.
FLA 3 XL Suite Logs to automatyczny biokominek zasilany etanolem niewymagający instalacji komina, łączący klasyczny wygląd z inteligentnymi funkcjami. Naturalne płomienie z systemem ceramicznych polan do złudzenia przypominają tradycyjne palenisko. Natomiast zdalna obsługa kominka oraz możliwość całkowitego zamknięcia ognia za szybą, wyznaczyły nowy standard bezpieczeństwa. Pierwszy i jedyny kominek tego typu na świecie miał swoją premierę we wrześniu  2017 na targach Maison & Objet w Paryżu.
Opatentowanie technologii czystego spalania oparów bioetanolu BEV i długie prace badawczo-rozwojowe doprowadziły do skonstruowania unikatowego kominka, w którym ogień został bezprecedensowo zamknięty za szkłem, jednocześnie wciąż nie wymagając podłączenia do systemu kominowego. Planika wyznaczyła w ten sposób nowy, nieosiągnięty dotąd, standard bezpieczeństwa. Palenisko, wzbogacone o polana ceramiczne i dekoracyjne elementy żarzące, maksymalnie zbliżyło się wyglądem do klasycznego kominka. Rozwiązanie w szczególności odpowie na wymogi bezpieczeństwa stawiane przed klientami z sektora HoReCa. Natomiast estetyka produktu i nieograniczony potencjał aranżacyjny przyciągnie przedstawicieli przemysłu kreatywnego, w tym architektów i projektantów
Planika, jako lider w branży biokominków, opatentowała technologię spalania oparów bioetanolu BEV i stworzyła rewolucyjny produkt, w którym nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu pomiędzy paliwem i płomieniami, a kominek nie wytwarza dymu, popiołu ani szkodliwych substancji. Obsługa urządzenia została zautomatyzowana i odbywa się za pomocą panelu kontrolnego lub urządzeń mobilnych. Technologia inteligentnego ognia Planiki dotarła już do ponad 80 krajów na wszystkich kontynentach świata. Dzięki współpracy z wybitnymi projektantami, biokominki stały się istotnym elementem wielu znaczących realizacji architektonicznych. Kominki zobaczyć można w renomowanych hotelach m.in. sieci Hilton, Sheraton czy Mariott, ale także w znanych obiektach sportowych jak Kings Arena w Sacramento czy w centrach SPA. Oprócz przestrzeni sektora HoReCa, Planika wnika także w otoczenie prywatnych użytkowników ceniących nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz personalizowany design. Systemy użyte w kominku FLA 3 XL Suite Logs pozwolą dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Liczne czujniki, certyfikowane technologie, automatyczne i zdalne sterowanie, mechanizm chłodzenia oraz bariery ograniczające dostęp niepowołanych osób do urządzenia tworzą nowe możliwości aranżacyjne. Architekci wykorzystają je w projektach przestrzeni komercyjnych i prywatnych o wysokich wymogach bezpieczeństwa.

 

 

Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania odpadów miejskich - projekt RES URBIS

 

 

 

 

Projekt RES URBIS został rozpoczęty w styczniu  2017 roku w celu dobrego zużytkowania  miejskich bioodpadów dla produkcji bioplastików i pośrednich produktów. RES URBIS planuje w tym celu zaprojektowanie zintegrowanych udogodnień, gdzie wszystkie ważne procesy będą zgrupowane.  Partnerzy biorą pod uwagę nie tylko bioodpady spożywcze, ale także ścieki, pozostałości z ogrodów i parków oraz pieluchy.  Partnerzy projektu mają zamiar używać tych materiałów do produkcji bioplastiku i rozpuszczalników biologicznych używanych w ekstrakcji polimerów biodegradowalnych oraz  włókien dla użytku w materiałach polimerowych.  Projekt także będzie badał wszelkie możliwe zastosowania  wyprodukowanego plastiku.
Uczestnicy: Włochy, Szwajcaria, Dania, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Portugalia, Wielka Brytania. 
Koordynator:  Prof. Mauro Majone (CIABC - Research Centre for Protection of Environment and Cultural Heritage (Head), Uniwersytet w  Rzymie “La Sapienza”)
Fundusze europejskie: około 3 milionów Euro
Okres realizacji: 3 lata ( projekt rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku)
Cele projektu:
RES URBIS ma na celu umożliwienie przeróbki kilku typów miejskich odpadów biologicznych w zintegrowaną rafinerię biologiczną. Ten cel będzie osiągnięty poprzez:
•    Zbieranie i analizę danych na temat produkcji miejskich odpadów biologicznych i obecnego systemu zarządzania w czterech klastrach terytorialnych o różnej charakterystyce , które zostały wyselekcjonowane w różnych krajach;
•    Dobrze zaplanowane działania zmierzające do rozwiązania  problemów technicznych poprzez użycie innowacyjnych technologii;
•    Analiza rynku z kilkoma ekonomicznymi scenariuszami i modelami biznesowymi służącymi pełnemu wykorzystaniu produktów biologicznych.
Więcej informacji:
Strona projektu

 

 

Walka z plastikowymi reklamówkami

 

 

 

 

Na terenie Unii Europejskiej zużywa się obecnie 100 miliardów reklamówek rocznie. Stanowi to olbrzymie marnotrawstwo, ponieważ większość z nich używana jest tylko raz. Wiele trafia do naszych mórz i oceanów. Jednym z ostatnio podjętych działań w walce z trwonieniem zasobów i zaśmiecaniem środowiska jest nowa dyrektywa UE w sprawie plastikowych toreb. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek znacznego ograniczenia ilości zużywanych lekkich toreb z plastiku. Jak radzą sobie z tym unijne kraje?
Ilość zużywanych plastikowych toreb na osobę różni się w zależności od państwa członkowskiego. Niektóre z nich już teraz mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w ograniczaniu zużycia plastikowych toreb. Dzięki wdrożeniu stosownych środków w ostatnich dwóch latach w Danii i Finlandii średnie roczne zużycie lekkich plastikowych toreb wynosi jedynie cztery torebki na osobę. W Irlandii wprowadzenie w 2002 r. specjalnego podatku sprawiło, że zużycie jednorazowych toreb spadło z 328 do jedynie 18 takich opakowań na osobę rocznie, co oznacza spadek o blisko 95 %.
Na drugim końcu skali znajdują się kraje, w których zużycie plastikowych toreb w 2010 r. wynosiło dużo powyżej średniej: przykładowo w Grecji było to 269 toreb na osobę, a w Bułgarii – 421.
W ramach nowej dyrektywy w sprawie plastikowych toreb wymaga się od rządów krajowych, aby do końca 2019 r. roczne zużycie lekkich plastikowych toreb wynosiło nie więcej niż 90 na osobę. Do końca 2025 r. liczba ta w każdym kraju powinna zostać ograniczona do 40. Aby osiągnąć ten cel, rządy mają możliwość wyboru wdrażanych środków. Mogą to być opłaty lub podatki bądź ustanowienie krajowych celów w zakresie zmniejszenia zużycia toreb, możliwych do zrealizowania poprzez ustanowienie obowiązkowych przepisów albo w drodze porozumień z sektorami gospodarczymi. Możliwe jest też wprowadzenie zakazu stosowania toreb, pod warunkiem że taki zakaz będzie zgodny z unijnymi przepisami prawa. Do końca października 2016 r. państwa członkowskie miały obowiązek powiadomić Komisję o wybranych metodach wdrożenia nowych zasad.
Niektóre kraje zdecydowały o wprowadzeniu obowiązkowych opłat. W innych, na przykład w Niemczech i Austrii, zawarto porozumienia z sektorem handlu detalicznego. Jeszcze inaczej postąpiły Francja i Włochy, w których zakazano stosowania toreb innych niż biodegradowalne i kompostowalne. Z kolei w Wielkiej Brytanii i Holandii wprowadzono opłaty za plastikowe torby. Podobnie w Estonii, gdzie plastikowe torebki także nie będą już darmowe.
Priorytetem Komisji jest obecnie wdrożenie dyrektywy UE w sprawie plastikowych toreb, dlatego też do państw członkowskich, które w określonym terminie nie poinformowały Komisji, rozesłano pisemne ostrzeżenia.
Ograniczenie zużycia plastikowych toreb jest jednak tylko jednym z elementów strategii zmierzającej do bardziej zrównoważonej konsumpcji i zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych przenikających do środowiska naturalnego.
W ramach planu działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja pracuje też nad nową strategią dotyczącą tworzyw sztucznych.REJESTRACJA

Green Week 2018 “ Green cities for a greener future”

Bruksela 21 - 24.05.2018

Rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne

Bruksela, Charleroi  18 - 21.06.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz