Dołącz do nas

Zapraszamy do członkostwa!

Członkiem  zwyczajnym Stowarzyszenia mogą  być  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  ich stowarzyszenia, z terytorium województwa kujawsko - pomorskiego.

Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  mogą  być  następujące  podmioty  z  terytorium województwa kujawsko - pomorskiego:
1) agencje rozwoju regionalnego,
2) uczelnie wyższe,
3) izby gospodarcze,
4) organizacje pozarządowe,
5) fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
6) inne  jednostki  oraz  organizacje  z  terenu  województwa  kujawsko - pomorskiego, które posiadają osobowość prawną

W celu przystąpienia do stowarzyszenia należy podjąć uchwałę wyrażającą wolę jednostki do przystąpienia do stowarzyszenia, a następnie przesłać kopię dokumentu do biura stowarzyszenia. Następnie, Zarząd stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę o przyjęciu jednostki do grona członków.

Zapraszamy!

 

 

Brak nadchodzących wydarzeń.