KE ogłosi konkurs na wyświetlacz dotykowy dla osób niewidzących

Osoby z upośledzeniem wzroku mają poważne trudności z dostępem do informacji cyfrowych, mimo takich ułatwień jak np. syntezatory mowy i specjalne klawiatury. Zwłaszcza, gdy informacja składa się z elementów graficznych, które są szczególnie trudne do przetłumaczenia na język Braille’a. Wyświetlacze dotykowe lub technologia haptyczna mogą znieść ograniczenia w komunikacji, przekazując teksty i grafiki przez dotyk.
Tematem tym zainteresowała się Komisja Europejska i postanowiła zorganizować konkurs „Horizon Prize – Tactile Display”, w którym do zdobycia jest 3 mln euro. Ta nagroda ma zachęcić do opracowania niedrogiego wyświetlacza dotykowego, zdolnego do przekazywania informacji cyfrowych zarówno w formie alfabetu Braille’a, jak i dotykowej grafiki. Rozwiązanie ma ułatwić osobom niewidomym i niedowidzącym dostęp do zasobów cyfrowych.
Otwarcie konkursu zostanie ogłoszone 17 kwietnia 2018 r. Wnioski będzie można składać do 27 listopada 2018 r.
Technologia haptyczna ułatwia rozwój świadomości przestrzennej i daje użytkownikom większą niezależność w wykonywaniu codziennych zadań. Poza rolą integracji społecznej, urządzenie ma wspierać umiejętność czytania i pisania wśród niewidomych uczniów, a także pomagać w kwestiach związanych z zatrudnianiem osób z wadami wzroku.

 

 

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła konkurs pod nazwą „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Jego celem jest nagrodzenie najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie i popularyzacja najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców oraz zachęcenie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
•    Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
•    Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze: Nagroda przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
•    Rozwój środowiska biznesowego: Nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
•    Wspieranie umiędzynarodowiania działalności: Nagroda przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.
 Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.
Jeżeli jesteś autorem udanej inicjatywy, która wpłynęła na rozwój gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, weź udział w konkursie!
Organizatorzy zachęcają do udziału organizacje krajowe, miasta, regiony i wspólnoty, jak również partnerstwa publiczno-prywatne zawierane przez władze publiczne i przedsiębiorców, a także programy edukacyjne i organizacje biznesowe. Aby zgłosić swój udział, trzeba wypełnić specjalny kwestionariusz.
Selekcja obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia do konkursu Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Znamienite jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.
Informacje na temat konkursu można znaleźć pod adresem: ec.europa.eu.

 

 

Konkurs z okazji trzydziestolecia programu Erasmus

Z okazji trzydziestolecia programu Erasmus (obecnie Erasmus+) chcielibyśmy poznać Twoje najlepsze wspomnienia związane z udziałem w tym programie. Może Erasmus+ pomógł Ci wejść na ścieżkę zawodową albo spotkać kogoś, kto Cię zainspirował? Opowiedz nam swoją historię.
Do 15 kwietnia prześlij nam zdjęcie lub nagranie wideo mówiące o tym, co dobrego przyniósł Ci program Erasmus+ . Dołącz do niego tekst (około 100 słów) podsumowujący Twoje doświadczenia. Bądź kreatywny! Następnie oddaj swój głos na te prace konkursowe, które Ci się najbardziej spodobają!
Jeszcze przed upływem 15 kwietnia rozdamy 4 bony podróżne o wartości 100 euro za najbardziej inspirujące teksty. Ale to nie wszystko – zwycięzca wyłoniony w głosowaniu publiczności otrzyma nagrodę w postaci bonu podróżnego o wartości 600 euro!
Każdy, kto w ostatnich 30 latach studiował, odbywał staż, wyjechał na wymianę młodzieży lub do pracy wolontariackiej, uczestniczył w szkoleniu dla nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą albo trenerów sportowych, czy też w jakikolwiek inny sposób brał udział w programie Erasmus albo Erasmus+.
Nie zapomnij podzielić się swoją historią również w mediach społecznościowych! # ErasmusPlus
Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: ec.europa.eu.

 

 

Młodzi szukają swej stolicy

Władze miast ze Starego Kontynentu mogą już nadsyłać swe kandydatury do tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy 2019. Miasto, które otrzyma wspomniany tytuł, będzie miało wyjątkową szansę, by pokazać światu, w jaki sposób wspiera młodych ludzi w wymiarze kulturalnym, społecznym, politycznym i ekonomicznym. O miano Młodzieżowej Stolicy Europy mogą się ubiegać metropolie ze wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. Zgłoszenia powinny obejmować program działań, opis ich długoterminowych skutków społecznych oraz plany kontynuowania i rozwoju projektów adresowanych do młodzieży.
Działania planowane przez władze miast powinny nawiązywać do celów europejskiej polityki młodzieżowej – w szczególności dotyczyć uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym, edukacji pozaformalnej, zatrudnienia, włączenia społecznego, wolontariatu, współpracy międzynarodowej, wielokulturowości i integracji.
Wstępne koncepcje przyjmowane są do 28 lutego, formularze aplikacyjne do 26 czerwca, a ostateczne oferty – do 9 października br.
Dodatkowe informacje na stronie European Youth Capital.

 

Porozmawiaj z astronautą!

Już od 1 lutego br. polskie szkoły i organizacje młodzieżowe będą mogły zgłaszać się do projektu ARISS, w ramach którego młodzi ludzie zyskają niepowtarzalną szansę porozmawiania z astronautami przebywającymi na pokładzie stacji ISS. Placówki zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i opisać w nim program działań edukacyjnych związanych z kosmosem. - Chętnie pomożemy w całej procedurze -  mówi dr Armand Budzianowski, mentor ARISS Europa.
Szkoły i organizacje zakwalifikowane do projektu będą mogły odbyć rozmowę z astronautą lub kosmonautą w okresie pomiędzy lutym a czerwcem 2017 r. Według doświadczeń z ubiegłych lat, w ciągu roku odbywa się od 20 do 25 kontaktów pomiędzy szkołami a stacją kosmiczną ISS.
ARISS przewiduje dwa rodzaje rozmów z astronautami. Może to być kontakt bezpośredni ze stacją ISS albo telemost z udziałem stacji naziemnej sieci ARISS. W tym drugim przypadku kontakt radiowy ze stacją ISS nawiązuje stacja naziemna, z której sygnał przesyłany jest do szkoły łączami telefonicznymi.
Wnioski przyjmowane będą do 30 kwietnia 2016 r.
Szczegóły na temat projektu można uzyskać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na stronie ARISS.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce.

 

Instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim,

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej,

Instrumenty Rynku Pracy 20 maja 2021.

Spotkanie online za pośrednictwem Microsoft Teams