Nowy konkurs MSCA RISE już otwarty!


Projekty składane są on line poprzez Participant Portal: ec.europa.eu - strona konkursu, dokumentacja konkursowa.

Budżet konkursu to 80 mln euro, termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Źródło: www.kpk.gov.pl

REJESTRACJA

Przedkomercyjne zamówienia publiczne
nowy instrument w RPO WKP 2014 – 2020

Toruń 27.02.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz