Konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”


Tytuł ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską, przy współpracy i wsparciu zainteresowanych podmiotów na szczeblu UE, takich jak UEAPME, Eurochambres i Social Economy Europe. Mogą w nim wziąć udział wszystkie organizacje, które chciałyby przyłączyć się do realizacji jego celów.
Termin składania aplikacji upływa 16 marca 2015 r.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie cor.europa.eu.

REJESTRACJA

Przedkomercyjne zamówienia publiczne
nowy instrument w RPO WKP 2014 – 2020

Toruń 27.02.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz