Konferencja „Lokalni i regionalni partnerzy na rzecz strategii Europa 2020”


Podczas konferencji zostaną przedstawione i omówione główne wnioski z badania, a także możliwości i wyzwania jakie się pojawiają podczas przenoszenia przykładów dobrych praktyk z jednego miasta lub regionu do innego. Dyskusje koncertować się będą na dwóch głównie aspektach: efektywności energetycznej oraz integracji społecznej.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

REJESTRACJA

Przedkomercyjne zamówienia publiczne
nowy instrument w RPO WKP 2014 – 2020

Toruń 27.02.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz