Zdobądź certyfikat European Language Label!


Od 2015 r. wnioski w konkursie można składać w jednej kategorii: projektów realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z jednym z  priorytetów konkursu, które w 2015 roku dotyczą nauki języków obcych poprzez sport, nauczania języka polskiego jako obcego oraz wykorzystania edukacji językowej dla zwiększenia spójności społecznej oraz reintegracji osób powracających z zagranicy.

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze językowym. Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska. Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać swoje przedsięwzięcie na odpowiednim formularzu.

Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 roku. Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są na stronie: www.ell.org.pl

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.