Program COSME – otwarty konkurs dla klastrów

Do 16 czerwca można składać wnioski na konkurs na wspieranie klastrów doskonałości ogłoszony w ramach programu COSME.

Celem konkursu jest promowanie działań klastrów doskonałości w UE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie wysokiej jakości usług na rzecz MŚP w różnych dziedzinach, w tym dostęp do rynków zagranicznych oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

REJESTRACJA

- IV Forum Rozwoju Miast i regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji

- EPL Dialog Lokalny: W kierunku społeczeństwa cyfrowego -innowacje usług publicznych. Najlepsze praktyki z Europy

Toruń 12.12.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz