Program COSME – otwarty konkurs dla klastrów

Do 16 czerwca można składać wnioski na konkurs na wspieranie klastrów doskonałości ogłoszony w ramach programu COSME.

Celem konkursu jest promowanie działań klastrów doskonałości w UE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie wysokiej jakości usług na rzecz MŚP w różnych dziedzinach, w tym dostęp do rynków zagranicznych oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.