Nabór na staże w delegacjach Unii Europejskiej na całym świecie


Gdzie można odbywać staż?
Młodzi Specjaliści mogą pracować w jednej ze 139 delegacji w sekcji:
•    ESDZ – zadania polityczne, prasowe i informacyjne (standardowy opis stażu w sekcji ESDZ w załączniku)
•    KE – zadania związane z zarządzaniem pomocą, handlem, sprawami ekonomicznymi (standardowy opis stażu w sekcji KE w załączniku)
Liczba miejsc dostępnych w 2016 r.
W turze 2015-2016ESDZ i WE sfinansują łącznie minimum 56 grantów (dwa z każdego państwa członkowskiego): 28 grantów w ESDZ i 28 w KE. Dodatkowe stanowiska mogą być finansowane z dobrowolnych składek państw członkowskich UE.
Szczegółowy opis sposoby aplikowania i procesu selekcji znajduje się na stronie programu www.eeas.europa.eu.
Co oferujemy?
Wybranym kandydatom zostanie zaoferowany dziewięciomiesięczny kontrakt z możliwością przedłużenia na kolejne dziewięć miesięcy.
Stażyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie składające się z:
•    grantu w wysokości 1300 euro;
•    dodatku mieszkaniowego w wysokości 1000 euro;
•    dodatku związanego z warunkami życia – od 10 do 35 proc. w zależności od delegacji (lista delegacji w załączniku).
Dodatkowo stażyści otrzymają:
•    jednorazową pomoc ze względu na koszty zmiany miejsca zamieszkania w wysokości 2000 euro;
•    zwrot kosztów transportu, do 2500 euro;
•    500 euro na każde 9 miesięcy na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.