Nowy program kredytów studenckich i wsparcie absolwentów w ramach Erasmus+


Wszyscy studenci, którzy korzystają z dotacji, stypendiów lub kredytów w ramach programu „Erasmus+”, będą teraz mogli otrzymywać wsparcie i wskazówki od nowego Stowarzyszenia studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA), które zostanie powołane 12 czerwca br. podczas konferencji w Brukseli. Nowe stowarzyszenie będzie reprezentować ponad 3 mln studentów, którzy wezmą udział w programie „Erasmus+” do 2020 r. i skupiać będzie cztery istniejące stowarzyszenia i ich sieci lokalne (Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus Mundus, Erasmus Student Network, garagErasmus
(gE) i OCEANS).
Kontekst
 
Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie modernizacji systemów kształcenia w Europie oraz doskonalenie umiejętności i zdolności studentów, aby zapewnić im odpowiednie zatrudnienie; ponadto program wspiera rozwój szkoleń oraz działań na rzecz młodzieży i sportu. W zleconym przez Komisję Europejską badaniu dotyczącym skutków unijnego programu wymiany studentów Erasmus potwierdzono korzyści płynące z mobilności studentów: absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym mają o wiele większe szanse na rynku pracy i zazwyczaj charakteryzują się
solidnymi umiejętnościami przekrojowymi, które są wysoce cenione przez pracodawców. UE jest zaangażowana w inwestowanie w tym obszarze — na siedmioletni program (2014-2020) przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, co stanowi 40-proc. wzrost w porównaniu z poziomem wydatków w poprzednich okresach. Erasmus+ umożliwi ponad 4 milionom Europejczyków podjęcie studiów, szkolenie, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwo w wolontariacie za granicą. W ramach programu wsparcie otrzymują również transnarodowe partnerstwa między placówkami
edukacyjnymi, szkoleniowymi i dla młodzieży. Ma to na celu promowanie współpracy i budowanie powiązań między sektorem kształcenia a rynkiem pracy.
 
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI finansowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI zapewnia wsparcie dla inicjatyw UE w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Źródło: © European Union, 1995-2015

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.