Konkurs o nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego


Kwalifikowalne inicjatywy:
•    wsparcie społeczne, mieszkalnictwo, edukacja i opieka zdrowotna;
•    ubóstwo osób pracujących;
•    ubóstwo energetyczne;
•    ubóstwo dzieci;
•    bezdomność;
•    wykluczenie finansowe i nadmierne zadłużanie się;
•    współpraca między organami władzy publicznej.
Łączna pula nagród to 50 000 euro!

Może zostać podzielona między maksymalnie pięciu zwycięzców. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony i upływa 10 września 2015. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia 2015 roku w Brukseli.
Więcej informacji: ec.europa.eu.
Źródło: © Unia Europejska, 1995-2015

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.