Granty w ramach EaSI-EURES

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie międzynarodowych projektów służących poprawie sytuacji młodych Europejczyków na rynku pracy.
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z co najmniej siedmiu podmiotów (z siedmiu różnych państw), spośród których co najmniej pięć to organizacje sieci EURES (członkowie, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni EURES).
Projekty powinny przewidywać wsparcie dla osób w wieku od 18 do 35 lat w znalezieniu zatrudnienia oraz stażu lub praktyki (również w innych krajach UE) oraz dla pracodawców i szefów małych i średnich firm, realizujących programy integracyjne dla nowozatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów z zagranicy.
Proponowane przedsięwzięcia powinny skupiać się na realizacji priorytetów programu „Targeted Mobility Scheme – Your First Eures Job”, stanowiącego jedną z osi Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).
Wśród wspomnianych priorytetów są:
 - zmniejszanie trudnych do usunięcia niedoborów pracowników w krajach UE dzięki wykorzystaniu młodej siły roboczej na poziomie UE, EFTA/EEA;
 - rozwój spójnych usług wsparcia dla mobilności w krajach UE, EFTA/EEA oraz poprawa obsługi pracodawców planujących zatrudnianie pracowników z innych krajów UE, EFTA/EEA;
 - poprawa poziomu usług dla stażystów i praktykantów, w szczególności w zakresie dopasowania kompetencji i wyszukiwania wakatów;
 - usuwaniu barier dla mobilności.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca 2016 r.
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

 

REJESTRACJA

- IV Forum Rozwoju Miast i regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji

- EPL Dialog Lokalny: W kierunku społeczeństwa cyfrowego -innowacje usług publicznych. Najlepsze praktyki z Europy

Toruń 12.12.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz