Komisja Europejska otwiera 5. edycję konkursu Access City Award


„Osoby niepełnosprawne wciąż napotykają zbyt wiele przeszkód w życiu codziennym, dlatego też postanowiliśmy uczynić dostępność głównym elementem strategii budowania Europy bez barier. Konkurs Access City Award to okazja dla miast w całej Europie do zaprezentowania swych wysiłków w dążeniu do zwiększenia dostępności życia miejskiego dla wszystkich mieszkańców. Cieszy mnie fakt, że w europejskich miastach stosuje się tak wiele dobrych praktyk. Dostępność stwarza nowe możliwości biznesowe i może stanowić znaczący bodziec dla innowacji i wzrostu gospodarczego. Zachęcam wszystkie miasta w Europie do uczestnictwa w tej wspaniałej inicjatywie, a zarazem do wspólnego budowania Europy dostępnej dla każdego”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości.
Komisja Europejska przedstawi zwycięzców 3 grudnia 2014 r. w Brukseli, podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przyznane zostaną nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz cztery wyróżnienia specjalne za osiągnięcia w czterech głównych obszarach, których dotyczy konkurs.
Tło
Nagrodę Access City zainicjowano w 2010 r., by podnieść poziom świadomości dotyczącej niepełnosprawności i promować inicjatywy zwiększające dostępność w europejskich miastach liczących co najmniej 50 000 mieszkańców. Konkurs ma na celu zapewnienie równego dostępu do życia miejskiego dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem inicjatywy jest również zachęcenie miast do wzajemnego inspirowania się w dziedzinie innowacji i dobrych praktyk.
Nagrodę przyznaje się miastu, które wyraźnie i trwale poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego oraz posiada konkretne plany na dalszy rozwój. Nagroda obejmuje działania w następujących dziedzinach:
•    budynki i przestrzeń publiczna,
•    transport i powiązana infrastruktura,
•    technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT),
•    obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne.
 Proces selekcji kandydatów do nagrody Access City Award 2015 przez jury na szczeblu europejskim 
W oparciu o opracowane przez Komisję Europejską kryteria oceny jury w każdym kraju może wybrać co najwyżej trzy najbardziej zasłużone miasta. Krajowi kandydaci będą następnie oceniani przez jury na szczeblu europejskim.
W jaki sposób można wziąć udział?
Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Internetu, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 10 września 2014 r.
Dodatkowe informacje o konkursie Access City Award znajdują się pod adresem: ec.europa.eu.

Wizyta Studyjna: Open Days 2019 – Europejski Tydzień Miast i Regionów (7-10 października 2019 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.