Konkurs o nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Działasz w ramach organizacji pozarządowych? Uważasz, że jesteś świadomym obywatelem? Bliskie są Ci takie pojęcia jak empatia i altruizm? Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) po raz kolejny ogłosił Civil Society Prize – nagrodę dla osób aktywnych w swoich społecznościach. Tegoroczna edycja nawiązuje do walki z ubóstwem. Termin zgłoszeń został przedłużony i mija w czwartek 10 września 2015 roku.
W 2006 roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stworzył nagrodę wyróżniającą organizacje pozarządowe i osoby, które pracują na rzecz promowania tożsamości i integracji europejskiej. Celem nagrody jest podkreślenie roli organizacji społecznych i ludzi zaangażowanych w kształtowanie odpowiedzialnego, europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Pamiętając o wspólnych wartościach Unii Europejskiej, w tym roku nagroda zwraca uwagę na poprawę integracji gospodarczej i społecznej wśród osób żyjących w ubóstwie lub tam, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się niedostatku. Czekamy na zgłoszenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego i osób, które zrealizowały inicjatywy przeciwdziałające ubóstwu.
Uczestnicy powinni zostać nominowani przez jednego lub więcej członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, krajowe rady społeczno-gospodarcze lub europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Pamiętajcie, że Wasze inicjatywy powinny być również innowacyjne i wnosić cenny wkład w dobrobyt społeczności, które z nich korzystają.

Czytaj więcej...

Szósta edycja europejskiej nagrody dla miast - Access City Award 2016

Ruszyła szósta edycja europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i ludzi starszych Access City Award 2016. Miasta liczące co najmniej 50 000 mieszkańców mogą przesyłać zgłoszenia do 10 września. Tym razem Komisja Europejska nagrodzi aż pięć miast położonych na terenie państw członkowskich – nowe kategorie to „dostęp do pracy” i „inteligentne miasta o dużej dostępności”.
Od 2010 r. w ramach konkursu Access City Award miasta są nagradzane za starania na rzecz większej dostępności we wszystkich obszarach życia, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Każda kolejna edycja konkursu to szansa obejrzenia dobrych projektów, które ukazują entuzjazm i zaangażowanie miast w całej Unii Europejskiej walczących o większą dostępność dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. W ciągu ostatnich pięciu lat ponad 200 miast wzięło udział w konkursie. Zaprezentowane projekty stanowią bogate źródło koncepcji, które mogą sprawić, że miasta staną się lepszymi miejscami do życia dla każdego.

7 grudnia 2015 r. w Brukseli, podczas uroczystości zorganizowanej w ramach konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Komisja Europejska nagrodzi pięć miast położonych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Nagroda przypadnie miastom, które starają się zapewnić osobom z niepełnosprawnością i starszym dostęp do przestrzeni publicznych, takich jak budynki mieszkalne, place zabaw dla dzieci, miejsca pracy i komunikacja miejska, oraz do technologii komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”

Komisja Europejska otworzyła konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” w programie Horyzont 2020. Termin składania wniosków to 15 października 2015 r. Konkursy są podzielone na dwa obszary.

Konkurs "Mobilność na rzecz wzrostu"
•    Bezpieczna i połączona automatyka stosowana w transporcie drogowym
•    Wykazanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań dla ekologicznego i lepszego transportu miejskiego i mobilności
•    Onnowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury transportowej
•    Inteligentne zarządzanie, odporność sieci i usprawniona dostawa innowacyjnej infrastruktury
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.
Konkurs "Zielone pojazdy"
•    Sterowanie dla pojazdów ciężarowych o zoptymalizowanych emisji
•    Zwiększona wydajność pojazdów elektrycznych i integracja systemu transportu i sieci.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Nowy program kredytów studenckich i wsparcie absolwentów w ramach Erasmus+

Pierwsze kredyty dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą są obecnie dostępne w ramach programu gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich Erasmus+. MicroBank i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpiszą porozumienie, które zapewni kredyty o wartości do 30 mln euro, objęte gwarancją Komisji Europejskiej za pośrednictwem programu „ Erasmus+”. To pierwsze porozumienie zapewni wsparcie finansowe studentom hiszpańskim odbywającym studia magisterskie w jednym z 33 krajów biorących udział w programie Erasmus+ oraz studentom tych krajów odbywającym studia magisterskie w Hiszpanii.
Komisarz UE Tibor Navracsics z zadowoleniem przyjął podpisanie porozumienia i stwierdził:„Angażujemy się we wspieranie młodych utalentowanych Europejczyków, którzy pragną podjąć studia magisterskie za granicą. Kredyty na studia magisterskie w ramach programu „Erasmus+” umożliwiają studentom w Europie inwestowanie w edukację i przyszłość na korzystnych i przystępnych warunkach. Cieszymy się, że MicroBank stał się pionierem tego programu i oczekujemy, że w przyszłości będziemy mogli współpracować również z innymi instytucjami finansowymi w Europie”.
Ogłaszając w pierwszej połowie br. zaproszenie banków do rejestracji Komisja Europejska iEFI uruchomiły program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich w ramach Erasmus+. Na program przeznaczona zostanie kwota 500 mln euro z budżetu Erasmus+, co pozwoli na pozyskanie do 3 mld euro na kredyty dla młodych utalentowanych Europejczyków. Ogólnie program ma służyć wsparciem dla 200 tys. studentów, którzy pragną uzyskać dyplom magistra za granicą.
W ramach programu na roczne studia magisterskie przeznaczone zostanie do 12 tys. euro, a na studia w trybie dwuletnim — do 18 tys. euro. Komisja Europejska dopilnowała, aby kredyty te oferowane były na korzystnych warunkach. Na przykład nie będzie wymagane złożenie zabezpieczenia przez studentów lub ich rodziców, a ponadto kredyty będą charakteryzować się niską stopą procentową i przedłużonym okresem spłaty. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronach internetowych Erasmus+ Kredyty dla studentów studiów magisterskich i MicroBank.

Czytaj więcej...

Konferencja „Nowy początek dla Europy"

W dniach 22-23 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk badaczy, przedsiębiorców i innowatorów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z otwartą nauką, Europejską Przestrzenią Badawczą i innowacjami. Wymiana poglądów i pomysłów pomiędzy naukowcami, wynalazcami i decydentami może mieć korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji” będzie doskonałą okazją do kształtowania przyszłości polityki badań i innowacji w Europie.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz