Zaproszenie do składania ofert – Europejska sieć informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)

Niniejsze zaproszenie przedstawione zostaje w związku z dążeniem do ustanowienia europejskiej sieci informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym – ReferNet. Celem zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie jednego wnioskodawcy z każdego kwalifikującego się państwa (państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii), z którym Cedefop zawrze czteroletnią umowę ramową o partnerstwie.

Utworzone w 1975 r. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii Europejskiej (UE) z siedzibą w Grecji (od 1995 r.). Centrum uznawane jest za wiarygodne źródło danych i ekspertyz w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), umiejętności i kompetencji; jego zadanie polega na wspieraniu rozwoju europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego i udziale w jej wdrażaniu.

ReferNet jest europejską siecią Cedefop dostarczającą informacji o VET. Jej zadaniem jest wspieranie Cedefop poprzez sprawozdawczość na temat krajowych systemów VET i rozwoju polityki oraz zwiększanie widoczności produktów VET i Cedefop. W skład sieci wchodzi 30 członków określanych jako krajowi partnerzy ReferNet z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Krajowi partnerzy ReferNet to kluczowe instytucje zaangażowane w VET lub politykę rynku pracy w państwie, które reprezentują.

Czytaj więcej...

Nabór na staże w delegacjach Unii Europejskiej na całym świecie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wraz z Komisją Europejską ogłosiły nabór na prestiżowe staże w Delegacjach Unii Europejskiej na całym świecie. Program umożliwia młodym specjalistom zdobycie doświadczenia w pracy poza Unią Europejską oraz poznania roli delegacji w realizacji wspólnotowej polityki zewnętrznej. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 30 czerwca br.
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisja Europejska opracowały prestiżowy program (Junior Professionals In Delegation, JPD), który daje wysokokwalifikowanym specjalistom z państw członkowskich Unii Europejskiej szansę odbycia stażu w delegacjach UE na całym świecie. Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia doświadczenia w pracy w delegacjach oraz dogłębnego zrozumienia ich roli w realizacji polityki zewnętrznej UE.
Co 18 miesięcy, ESDZ i KE otwierają nabór na staż w delegacjach unijnych. W obecnej rundzie 2015-2016, szansę dostało 83 młodych specjalistów. Nabór na staże, które rozpoczną się w marcu 2016, właśnie został ogłoszony i potrwa do 30 czerwca br.
Kto może kandydować?
Kandydaci ubiegający się o staż powinni:
•    być obywatelami Unii Europejskiej;
•    posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra lub jego ekwiwalent (zobacz załącznik) w dziedzinie istotnej dla działalności delegacji;
•    posługiwać się w stopniu zaawansowanym językiem angielskim i/lub francuskim; znajomość innych języków będzie atutem (zobacz załącznik);
•    wykazać duże zainteresowanie i motywację do pracy w delegacji;
•    doświadczenie zawodowe, zajęcia dodatkowe, jak np. wolontariat lub publikacje będą ważnym atutem.

Czytaj więcej...

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”

W dniach 22-23 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk badaczy, przedsiębiorców i innowatorów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z otwartą nauką, Europejską Przestrzenią Badawczą i innowacjami. Wymiana poglądów i pomysłów pomiędzy naukowcami, wynalazcami i decydentami może mieć korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji” będzie doskonałą okazją do kształtowania przyszłości polityki badań i innowacji w Europie.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Program COSME – otwarty konkurs dla klastrów

Do 16 czerwca można składać wnioski na konkurs na wspieranie klastrów doskonałości ogłoszony w ramach programu COSME.

Celem konkursu jest promowanie działań klastrów doskonałości w UE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie wysokiej jakości usług na rzecz MŚP w różnych dziedzinach, w tym dostęp do rynków zagranicznych oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Konkurs „Rozwój ma wiele twarzy”

Jakie znaczenie ma współpraca rozwojowa dla krajów rozwijających się, a jakie dla najbogatszych? Dlaczego warto się w nią angażować? W związku z trwającym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne do udziału w akcji edukacyjnej i konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. Akcja edukacyjna zaczyna się przed wakacjami, a sam konkurs rozpocznie się 1 września 2015. Zapraszamy!
Już teraz – w ramach akcji edukacyjnej – zapraszamy w podróż po różnych zakątkach świata. Wspólnie prześledzimy działania Unii Europejskiej w wybranych obszarach współpracy rozwojowej, zastanowimy się, jakie działania rozwojowe warto wspierać, a także jakie miejsce w świecie we współpracy rozwojowej zajmuje Polska.

1 września 2015 roku ogłosimy konkurs, w którym wybierzecie najważniejszy – Waszym zdaniem – obszar współpracy rozwojowej i pokażecie innym, co można w tym obszarze zrobić!
Akcja edukacyjna
Etap edukacyjny pomoże wejść w tematykę ERR i pogłębi Waszą wiedzę na temat wybranych obszarów współpracy rozwojowej.
•    na stronie internetowej www.ceo.org.pl/koss/rozwojmawieletwarzy znajdziecie materiały edukacyjne, multimedia, scenariusze lekcji, ćwiczeń i akcji związanych ze współpracą rozwojową;
•    od maja do listopada 2015 roku możecie organizować – wykorzystując dostępne materiały – lekcje, spotkania, warsztaty poświęcone tematyce, by lepiej zrozumieć założenia i przygotować się do wrześniowego konkursu;
•    w czerwcu, wrześniu i październiku 2015 roku chętne szkoły będą mogły wziąć udział w warsztatach online z ekspertami zajmującymi się współpracą rozwojową.
Konkurs
Zespołowa praca konkursowa ma w prosty sposób ukazywać ideę współpracy rozwojowej i zachęcać odbiorców do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju w ramach obszarów wskazanych przez organizatorów.
•    zadanie konkursowe: zasady, formę i kryteria oceniania ogłosimy 1 września 2015 na stronach www.ceo.org.pl.
•    na stronach pojawią się wskazówki i materiały, które ułatwią przygotowanie pracy konkursowej.
Akcję edukacyjną i konkurs zakończymy w Tygodniu Edukacji Globalnej. Więcej informacji o akcji edukacyjnej i konkursie znajdziecie na stronach: www.ceo.org.pl oraz www.ec.europa.eu. Pytania kierujcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.