Projekty pilotażowe w celu wzmocnienia współpracy między klastrami i centrami technologicznymi

Głównym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest uruchomienie projektów pilotażowych wzmacniające współpracę między klastrami i centrami technologicznymi. Te projekty pilotażowe powinny być zgodne z regionalnymi priorytetami inteligentnej specjalizacji, wykorzystania szans rozwojowych i przyspieszenia regionalnej konwergencji gospodarczej w całej UE.
Zaproszenie do składania wniosków ma na celu maksymalizację innowacji i wzrostu produktywności poprzez określenie:
•    wyzwań i rozwiązań dla sektora R&D i innowacyji,
•    łańcucha wartości i powiązań w jego ramach,
•    możliwości biznesowych do współpracy ponad granicami i sektorami w szczególności między MŚP z mniej i bardziej zaawansowanych gospodarczo regionów.
Komisja Europejska będzie współfinansować projekty realizowane przez organizacje klastrów i centrów technologicznych. Wybrani kandydaci otrzymają dotację w wysokości 250 000 euro (dofinansowanie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych).
Termin na składanie wniosków upływa 28 lipca.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Nabór wniosków w ramach programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

Do 3 czerwca 2015 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Program ten pomaga przyszłym europejskim przedsiębiorcom posiąść umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.
Celem ogłoszonego konkrusu jest wzmocnienie lub rozszerzenie istniejących sieci instytucji pośredniczących, pełniących funkcję punktów kontaktowych dla przedsiębiorców biorących udział w programie. Beneficjentami w ramach tego naboru mogą być: władze publiczne, izby handlowe, inkubatory przedsiębiorczości, start-up’y, klastry oraz organizacje biznesowe.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

„Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” – nowe konkursy

Komisja Europejska ogłosiła nową listę tematów w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Termin składania wniosków wyznaczono na 16 września 2015 r. (godz. 17:00).

KE zaproponowała 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy:
Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi (więcej informaacji na stronie:ec.europa.eu):
•    Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej
Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne (więcej informacji na stronie: ec.europa.eu):
•    Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
•    Platforma wymiany wiedzy
•    Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
•    Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)

Czytaj więcej...

Nagroda naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce we współpracy z przedsiębiorstwami SAINT-GOBAIN, EDF, AREVA, DCNS i THALES ALENIA SPACE ogłosili konkurs „Marie Skłodowska-Curie”, w którym zostaną nagrodzeni polscy naukowcy prowadzący badania materiałowe.

Do konkursu mogą zgłosić się badacze wszystkich dyscyplin, których prace znajdują zastosowanie w dziedzinie związanej z nauką o materiałach (produkcja, badania, analizy, charakteryzowanie, obliczenia i symulacje, starzenie się i odporność materiałów, itp.).

Zostanie przyznanych pięć nagród o wartości ponad 12 000 zł na miesięczny pobyt naukowy laureatów we Francji. Każdy z laureatów będzie miał pokryte koszty podróży.

Termin składania aplikacji upływa 1 maja 2015 r.

Więcej na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.
Źródło: KPK

Living Together – zrób zdjęcie i wygraj!

Grupa Partii Europejskich Socjalistów (PES Group) w Komitecie Regionów zaprasza do zabawy, w której mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest uchwycenie w obiektywie sceny nawiązującej do jednej z głównych wartości Wspólnoty – „Jedności w różnorodności”.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie. Trzy najciekawsze fotografie wybierze jury złożone z profesjonalistów, kierowane przez członka Komitetu Regionów. Wyniki zostaną podane w pierwszej połowie października.
Organizatorzy planują również przeprowadzić głosowanie online. Autor fotografii, która uzyska najwięcej polubień na facebookowym profilu Europejskich Socjalistów otrzyma nagrodę publiczności. Głosy będzie można oddawać od 1 do 15 października.
Zwycięzcy rywalizacji wyjadą na wycieczkę do Brukseli, otrzymają również sprzęt fotograficzny i elektroniczny. Triumfator konkursu dostanie sprzęt wart 500 euro.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2015 r.
Więcej informacji na stronie: pes.cor.europa.eu.

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.