Rada Europy zaprasza do współpracy

Przedstawiciele pozarządowych organizacji młodzieżowych z całej Europy mogą zgłaszać się do udziału w pracach Rady Doradczej ds. Młodzieży, działającej przy Radzie Europy.

Działania Rady Europy w dziedzinie młodzieży opierają się na partnerstwie pomiędzy rządami a pozarządowymi organizacjami młodzieżowymi, nazywanym współzarządzaniem (co-management). Oznacza to, że przedstawiciele organizacji oraz sieci młodzieżowych ściśle współpracują z decydentami (Europejskim Komitetem Sterującym ds. Młodzieży) przy tworzeniu standardów i wyznaczaniu priorytetów działań Rady Europy w sektorze młodzieżowym, a także rekomendacji w zakresie finansowania i kształtu programów w przyszłości.

Rada Doradcza ds. Młodzieży jest pozarządowym partnerem w systemie współzarządzania. Osoby chętne do zasiadania w niej w trakcie kolejnej, dwuletniej kadencji (styczeń 2016 – grudzień 2017) – przede wszystkim przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz sieci młodzieżowych niezrzeszonych w Europejskim Forum Młodzieży – mogą nadsyłać swoje zgłoszenia.

Czytaj więcej...

Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne

Do 8 maja 2015 r. można zgłaszać swoje aplikacje do Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. W tegorocznej edycji Komisja Europejska poszukuje oryginalnych projektów, których realizacja pozwoli na ulepszenie funkcjonowania europejskich gospodarek i społeczeństw. Dla twórców najlepszych pomysłów przewidziano trzy równe nagrody po 50 tys. euro.
23 marca Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku tegoroczną edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Na rozpoczęcie trzeciej już edycji konkursu Komisja wybrała Gdańsk z racji wyjątkowej symboliki dla tego projektu.

Główną rolą innowacji społecznych są zmiany zachodzące dzięki wprowadzaniu w życie oryginalnych, realizowanych z zaangażowaniem projektów, a ich celem jest generowanie wzrostu w społeczeństwie. Komisja Europejska jest świadoma potencjału drzemiącego w obywatelach, stąd konkurs, który ma na celu znalezienie osób i organizacji o przedsiębiorczych i nowatorskie pomysłach, oraz wcielenie ich wizji w życie.

W obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości, także modele wzrostu powinny dostosowywać się do współczesnego społeczeństwa, w celu zaspokojenia niedoboru, wciąż mocno obecnego w europejskiej rzeczywistości, stąd tematem tegorocznego edycji są "Nowe ścieżki wzrostu". Ma to na celu znalezienie projektów przedstawiających nowe modele wzrostu ukierunkowane nie tylko zysk finansowy, lecz także lepszą jakość życia obywateli oraz działania rządów i przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Twoja kariera – nasza UE

Od momentu powstania UE zapewnia państwom członkowskim pokój i stabilność. Zmieniła to, jak żyjemy, pracujemy i podróżujemy. Instytucje UE działają w wielu obszarach polityki: od pomocy rozwojowej, przez ochronę środowiska, gwarantowanie praw mniejszości, aż po wspieranie rozwoju regionalnego. W tym roku zamierzamy pozyskać 149 wybitnych nowych pracowników, którzy rozpoczną swą karierę w Brukseli lub w Luksemburgu.
Jesteśmy dużą, międzynarodową organizacją z jasno określoną misją i wizją przyszłości, potrzebujemy więc jak najzdolniejszych i najlepszych pracowników z silną motywacją do zaangażowania się w europejską służbę publiczną. Szukamy utalentowanych i zmotywowanych absolwentów i młodych specjalistów gotowych wykonywać szeroki wachlarz zadań w zakresie formułowania strategii politycznych, zapewniania ich realizacji oraz zarządzania zasobami. W 2015 r. planujemy pozyskać 149 wybitnych nowych pracowników, którzy rozpoczną swą karierę w międzynarodowym środowisku w Brukseli lub w Luksemburgu.

Jeśli szukasz pracy w międzynarodowym sektorze publicznym, instytucje UE mają wiele do zaoferowania. Dodatkowo można liczyć na wyjątkowy zakres i skalę rozwoju zawodowego i osobistego oraz możliwość dokonania rzeczywistych i długotrwałych zmian warunków życia milionów ludzi w Europie i na całym świecie. Praca dla UE oznacza również współpracę z wysoko wykwalifikowanymi i utalentowanymi kolegami z całej Europy w wielokulturowym, wielojęzycznym i bardzo motywującym środowisku pracy. Na co dzień w pracy posługujemy się zwykle językiem angielskim, francuskim lub niemieckim.

Czytaj więcej...

UE nagrodzi innowacyjne kobiety

Dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet Carlos Moedas, Komisarz ds. badań, nauki i innowacji, podkreślił jego znaczenie ogłaszając trzecią edycję konkursu dla Kobiet-Innowatorów. Nagrodzone zostaną kobiety, które osiągnęły wybitny sukces, wprowadzając swoje innowacyjne pomysły na rynek.
Wyróżnienie ma zapewnić uznanie trzem niezwykłym kobietom i zainspirować inne do pójścia w ich ślady. W swoim przemówieniu komisarz Moedas powiedział: "Możemy zauważyć polepszenie sytuacji w ostatnich latach, ale w Europie kobiety jako naukowcy i przedsiębiorcy pozostają mniejszością. Ze względów ekonomicznych, intelektualnych, czy socjalnych, nie możemy sobie pozwolić na dalsze tracenie tej ogromnej puli niewykorzystanych talentów. Europejska Nagroda dla Kobiet-Innowatorów docenia kobiety-przedsiębiorców za ich cenne osiągniecia, inspirujące zarówno mężczyzn jak i kobiety".

Věra Jourová, Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: "Równouprawnienie płci nie jest jedynie moralnym nakazem, ale ma również znaczenie ekonomiczne. Różnorodność jest dobra dla innowacyjności i przedsiębiorczości, ponieważ wnosi nowe talenty i pomysły. Europejska Nagroda dla Kobiet-Innowatorów prezentuje talent kobiet i może zachęcić inne panie do kariery w świecie nauki i przedsiębiorczości, gdzie są wciąż niedostatecznie reprezentowane".

Czytaj więcej...

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Zachęcamy do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej, którzy m.in. będą oceniać wnioski składane w programie Horyzont 2020.

Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze znają język angielski. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy oraz specjaliści w dziedzinie innowacji. Ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Gorąco zachęcamy, by jak największa liczba specjalistów z Polski zarejestrowała się w bazie ekspertów. Rejestracja jest możliwa do końca trwania programu Horyzont 2020, ale warto zarejestrować się już teraz.

Rejestracji dokonuje się poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal).

Wyjazd studyjny: Dobra praktyka w zakresie wspierania lokalnych produktów rolnych (16-19 września 2019 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.