Konferencja „Rozwijaj swój region: Realizacja inteligentnej specjalizacji oraz transformacji gospodarczej poprzez klastry”

W dniach 27 – 28 kwietnia 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej wraz z Dyrekcją Generalną ds. Rozwoju Regionalnego organizują konferencję „Rozwijaj swój region: Realizacja inteligentnej specjalizacji oraz transformacji gospodarczej poprzez klastry”.
Udział w konferencji jest bezpłatny i specjalnie ukierunkowany na przedstawicieli administracji krajowych i regionalnych działających jako organy zarządzające i instytucji wykonawcze EFRR w tym programów europejskiej współpracy terytorialnej, a także osób odpowiedzialnych za krajowe lub regionalne polityki dotyczące klastrów włączając w to menedżerów klastrów i członków klastrów.
Więcej informacji oraz projekt programu konferencji dostępny jest na stronie: ec.europa.eu.

Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek

Jeśli jesteś założycielką lub współzałożycielką działającego przedsiębiorstwa oraz korzystałaś z funduszy UE na badania i innowacje to ta nagroda jest dla Ciebie!

Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Nagroda ta ma przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorców zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. Innowatorki mogą pomóc w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród innych kobiet.

Łączna pula nagród wynosi 180 000 euro. Pierwsza nagroda to 100 000 euro, druga 50 000 euro i trzecia 30 000 euro. Zwyciężczynie zostaną wyłonione przez niezależne jury złożone z przedstawicieli świata nauki i biznesu. Laureatki poznamy w 2016 r. Kobiety zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoje kandydatury do 20 października br. do godz. 17.00.

Czytaj więcej...

Regionalna Platforma Wiedzy

Europejski Komitet Regionów (KR) oraz Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych I Innowacji Komisji Europejskiej zaangażowały się we wzmocnienie roli regionów jako siły napędowej badań i innowacji, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Podczas wczorajszego wystąpienia na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas zobowiązał się do współpracy z KR-em, w szczególności poprzez utworzenie regionalnej platformy wiedzy mającej na celu zebranie wiedzy i umiejętności fachowych regionów w całej UE.

Przewodniczący KR-u Markku Markkula odniósł się przychylnie do tej propozycji i podkreślił, że tego rodzaju platforma – zarządzana wspólnie przez KR i DG ds. Badań Naukowych i Innowacji – będzie odgrywała pierwszorzędną rolę przy wyborze inwestycji w edukację, badania i innowacje. Będzie też czuwała nad większym ukierunkowaniem inwestycji na potrzeby regionów i zapewniała lepszą synergię, by pobudzić wydajność, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska daje milion euro za wynalezienie testu dot.leczenia antybiotykami

Milion euro – tyle wynosi nagroda Komisji Europejskiej za wynalezienie testu, który pozwala na szybkie ustalenie, czy pacjent musi być leczony antybiotykami. Celem projektu Horyzont jest ograniczenie nadużywania antybiotyków oraz przeciwdziałanie coraz większej odporności mikroorganizmów na tego typu substancje. Nagroda przeznaczona jest dla indywidualnych osób lub grup badawczych. Zgłoszenia można nadsyłać od 10 marca br. do połowy sierpnia 2016 r.
Nadużywanie antybiotyków przyczynia się co roku do śmierci około 25 000 osób w Europie oraz generuje koszty opieki zdrowotnej przekraczające 1,5 mld euro.

Dzięki nowemu testowi lekarze byliby w stanie szybko stwierdzić, czy pacjenci z infekcjami górnych dróg oddechowych (przeziębienie, zapalenie oskrzeli) czy zapaleniem ucha mogą być bezpiecznie leczeni bez antybiotyków. Infekcje górnych dróg oddechowych są główną przyczyną przepisywania antybiotyków przez lekarzy, mimo że wiele z tych zakażeń powodują wirusy, wobec których antybiotyki nie są ani skuteczne ani konieczne.

Czytaj więcej...

Tytuł Zielonego Liścia Europy 2015

Konkurs o tytuł Zielonego Liścia Europy to nowa inicjatywa skierowana do niewielkich miast (50–100 tys. mieszkańców) realizujących strategię ekologicznego wzrostu gospodarczego. Tytułem tym będzie wyróżniane miasto, które dobrze chroni środowisko i stymuluje wspomniany wzrost, aktywnie upowszechnia wśród swoich mieszkańców wiedzę o ekologii i może swoim przykładem zachęcać inne miasta do podejmowania podobnych działań. Od 2015 r. tytuł Zielonego Liścia Europy będzie co roku przyznawany przez Komisję Europejską w ramach konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy jako wyraz akceptacji dla inicjatywy Smaller Cities, Growing Greener!

Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać online do 31 marca 2015 r. Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących udziału w konkursie, w tym nota wyjaśniająca, są dostępne w witrynie ec.europa.eu.

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.