Treści cyfrowe - Baw się bezpiecznie!

Wspierana przez Komisję Europejską witryna Consumer Classroom ogłasza trzeci coroczny konkurs międzyszkolny. Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Unii Europejskiej. Wykorzystajcie kreatywność i pracę zespołową do przygotowania prezentacji na temat młodzieży korzystającej z treści cyfrowych.
Treści cyfrowe przenikają dziś wszelkie dziedziny życia. Uczniowie mają łatwy dostęp do bezpłatnych i płatnych produktów online, szczególnie muzyki, filmów, książek elektronicznych oraz gier. Problem bezpieczeństwa podczas użytkowania i kupowania treści cyfrowych obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak ochrona danych osobowych, skutki legalnego i nielegalnego korzystania z treści, podatność młodych konsumentów na zagrożenia czy różnice w dostępie między poszczególnymi krajami Europy.
Zgodnie z Europejską agendą cyfrową (inicjatywą w ramach strategii „Europa 2020”) Jean-Claude Juncker — nowy przewodniczący Komisji Europejskiej wybrany w październiku 2014 r. — uznał treści cyfrowe za jeden z najważniejszych priorytetów na drodze do zbudowania jednolitego rynku treści cyfrowych. Temat ten obejmuje wniosek Komisji dotyczący dyrektywy COM/2012/010, który oznacza aktywne negocjowanie wspólnych zasad ochrony danych w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Zdobądź certyfikat European Language Label!

Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania. Zrealizowałeś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się i zdobądź European Lanuage Label! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 kwietnia.
Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania. Zrealizowałeś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się i zdobądź European Lanuage Label! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 kwietnia.

Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Konkurs o przyszłości UE

„Czym jest dla Ciebie zjednoczona Europa?” - to konkurs dla młodych ludzi w wieku 13-15 lat z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do UE oraz potencjalnych kandydatów z Europy Południowo- Wschodniej. Wystarczy nakręcić 1-minutowy film, w którym w kreatywny sposób autor/ka odpowie na konkursowe pytanie. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli. Do udziału w konkursie zaprasza Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. rozszerzenia UE. Filmy można zgłaszać do 10 kwietnia 2015 roku.
Filmy można zgłaszać do 10 kwietnia 2015 roku za pośrednictwem strony: ec.europa.eu.

Członkowie krajowych jury wybiorą jeden film z każdego kraju. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli, podczas którego zwycięzcy będą mieli okazje zwiedzić miasto oraz instytucje europejskie, a także poznać młodych ludzi z całej Europy.

Czytaj więcej...

Konferencja „Lokalni i regionalni partnerzy na rzecz strategii Europa 2020”

Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) zaprasza 5 marca 2015 r. na konferencję pt. „Lokalni i regionalni partnerzy na rzecz strategii Europa 2020”, która odbędzie się w Centrum Albert Borschette w Brukseli.

Regiony i miasta europejskie odgrywają ważną rolę w osiągnięciu celów strategii Europa 2020 ponieważ jej realizacja opiera się na wielu różnych wielopoziomowych procesach. DG REGIO organizuje konferencję w celu podjęcia dyskusji z miastami i regionami na temat procesów zarządzania. Konferencja organizowana jest w oparciu o badanie DG REGIO konkretnych przykładów wielopoziomowego sprawowania rządów wspierających cele strategii Europa 2020 w zakresie efektywności energetycznej i integracji społecznej.

Czytaj więcej...

Konkurs Regio Stars

Zbliża się termin zgłaszania kandydatur do konkursu RegioStars! Wyślij zgłoszenie do 28 lutego i wygraj jedną z prestiżowych nagród RegioStars 2015.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tego konkursu nagradzane będą najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane w Europie przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.

Niezależne jury wybierze najlepsze projekty, a ich kierownicy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (OPEN DAYS 2015).

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.