Konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”

Komitet Regionów ogłosił konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”, który ma na celu nagradzać regiony z najbardziej przyszłościowe wizje rozwoju przedsiębiorczości w Europie.
Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt, dzięki któremu wyłonione i nagrodzone zostaną regiony UE, które opracowały najciekawszą  koncepcję rozwoju przedsiębiorczości, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regionom, które przygotowały najbardziej przekonującą i przyszłościową strategię działania, nadany zostanie tytuł Regionu Przedsiębiorczości Roku. Celem inicjatywy jest rozwój prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. Jury ERP będzie systematycznie nadzorować wdrażanie zaproponowanych działań.

Czytaj więcej...

Nowa odsłona konkursu na gościnnego fotoreportera Parlamentu Europejskiego

Aparat w dłoni? Przygotuj się! Nasz konkurs na gościnnego fotoreportera wraca w 2015 r., tym razem z okazji Europejskiego Roku Rozwoju! Każdego miesiąca podamy nowy temat. Wyślij swoje zdjęcia i weź udział w konkursie, którego nagrodą jest wycieczka do Strasburga na listopadową sesję plenarną i przeprowadzenie fotoreportażu dla oficjalnej strony PE!
Jak wziąć udział?
Wyślij swoje zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy mailem. Termin nadsyłania prac związanych z pierwszym, styczniowym tematem “Europa w świecie” upływa 31 stycznia o północy!

Spośród nadesłanych zdjęć, komisja wybierze dziesięć najlepszych oraz wybierze zwycięzcę danego miesiąca, który automatycznie stanie się jednym z finalistów konkursu

W tym samym czasie, najlepsze fotografie zostaną opublikowane w naszych mediach społecznościowych, gdzie publika będzie mogła głosować (poprzez kliknięcie „lubię to”) na swoje ulubione ujęcie. Fotografia z największą liczbą „lajków” otrzyma nagrodę publiczności.

Czytaj więcej...

Nowy konkurs MSCA RISE już otwarty!

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego, prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie.

Więcej informacji (w języku polskim): www.kpk.gov.pl

Czytaj więcej...

Komisja Europejska: czas na staż

Masz dyplom licencjata albo magistra i chcesz zdobyć niepowtarzalne doświadczenie zawodowe? Interesują Cię sprawy Unii Europejskiej i uważasz, że sprawdzisz się w pracy w instytucji międzynarodowej? Staż w Komisji Europejskiej z pewnością spełni Twoje oczekiwania, a właśnie teraz możesz się na niego zgłosić. Nie czekaj! Rekrutacja do październikowej edycji potrwa do 30 stycznia, do godz. 12.00. Zapraszamy!
Przeglądając oferty pracy często spotykamy się z wymaganiem posiadania doświadczenia zaraz po studiach. Nie każdy jednak ma możliwość podjęcia pracy podczas studiów. Idealnym rozwiązaniem może być więc staż w Komisji Europejskiej.

Nie wymagamy doświadczenia zawodowego, a w zgłoszeniu liczy się na przykład działalność studencka czy naukowa. Trzeba po prostu mieć ukończone studia wyższe (co najmniej licencjat) i posługiwać się jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej (w tym język polski) oraz jednym z języków roboczych UE (angielski, francuski lub niemiecki).

Czytaj więcej...

Konkurs na stworzenie narzędzia do oceny międzysektorowych umiejętności

Komisja Europejska ogłosiła konkurs ofert na stworzenie studium wykonalności i specyfikacji technicznej narzędzia do oceny międzysektorowych umiejętności Europejczyków.

Umiejętności międzysektorowe, takie jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe czy znajomość języków obcych, często nabywane są w ramach edukacji pozaformalnej lub nieformalnej. Niezbędne są więc narzędzia umożliwiające obywatelom potwierdzenie (walidację) nabytej wiedzy, co ułatwiłoby wybór dalszej ścieżki edukacji i wpłynęło na atrakcyjność danej osoby na rynku pracy.

Ogłoszenie Komisji dotyczy opracowania narzędzia do samooceny umiejętności międzysektorowych. Zadaniem oferentów jest określenie funkcjonalności i wykonalności takiego narzędzia, zarówno z punktu widzenia jego wartości społecznej, jak i szczegółów technicznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2014 r.
Dodatkowe informacje na stronie ec.europa.eu.

Wyjazd studyjny: Dobra praktyka w zakresie wspierania lokalnych produktów rolnych (16-19 września 2019 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.