Granty w ramach EaSI-EURES

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie międzynarodowych projektów służących poprawie sytuacji młodych Europejczyków na rynku pracy.
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z co najmniej siedmiu podmiotów (z siedmiu różnych państw), spośród których co najmniej pięć to organizacje sieci EURES (członkowie, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni EURES).
Projekty powinny przewidywać wsparcie dla osób w wieku od 18 do 35 lat w znalezieniu zatrudnienia oraz stażu lub praktyki (również w innych krajach UE) oraz dla pracodawców i szefów małych i średnich firm, realizujących programy integracyjne dla nowozatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów z zagranicy.
Proponowane przedsięwzięcia powinny skupiać się na realizacji priorytetów programu „Targeted Mobility Scheme – Your First Eures Job”, stanowiącego jedną z osi Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).
Wśród wspomnianych priorytetów są:
 - zmniejszanie trudnych do usunięcia niedoborów pracowników w krajach UE dzięki wykorzystaniu młodej siły roboczej na poziomie UE, EFTA/EEA;
 - rozwój spójnych usług wsparcia dla mobilności w krajach UE, EFTA/EEA oraz poprawa obsługi pracodawców planujących zatrudnianie pracowników z innych krajów UE, EFTA/EEA;
 - poprawa poziomu usług dla stażystów i praktykantów, w szczególności w zakresie dopasowania kompetencji i wyszukiwania wakatów;
 - usuwaniu barier dla mobilności.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca 2016 r.
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

 

IV edycja Spółdzielni pomysłów

Masz pomysł na remont osiedlowego skwerku? Chcesz założyć klub językowy dla dzieci lub świetlicę dla seniorów? Jeśli brakuje ci pieniędzy – zgłoś się!

Spółdzielnia pomysłów to konkurs dla osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.
Opisy zgłoszonych i zaakceptowanych przez organizatora projektów zostaną opublikowane na stronie spolecznik20.pl. 30 inicjatyw wybranych przez internautów przejdzie do finału, w którym profesjonalne jury wskaże trójkę zwycięzców. Na realizację swoich pomysłów otrzymają oni po 10 tys. zł – w zamian za promocję marki organizatora konkursu przy realizacji projektu.
Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród jest Spółdzielcza Grupa Bankowa.
Zgłaszanie projektów i głosowanie w internecie potrwa do 7 marca 2016 r.
Więcej informacji na stronie spolecznik20.pl.

 

Multimedialny konkurs UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wybierz jeden z nich i pokaż, jak Twoim zdaniem można go osiągnąć. Nagrody czekają!
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat. Ich zadaniem jest napisanie wypracowania (500-700 słów), nagranie krótkiego filmu lub animacji albo stworzenie dowolnej pracy plastycznej, odpowiadającej na pytanie jak osiągnąć konkretny cel zrównoważonego rozwoju.
Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 10-14 lat, 15-19 lat oraz 20-24 lata. W każdej kategorii wyłonionych zostanie siedmioro półfinalistów oraz trzech (troje) finalistów. Cała dziewiątka otrzyma pamiątkowe plakietki i dyplomy oraz zaproszenia na organizowany przez UNESCO Builders of the Universe Camp (Obóz Budowniczych Wszechświata).
Wydarzenie odbędzie się latem 2016 r. w Hood College we Frederick (stan Maryland, USA).
Termin nadsyłania prac: 16 stycznia 2016 r.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Więcej informacji na stronie UNESCO.

 

Sztuka do napisania

Nagroda w wysokości 2,2 tys. funtów czeka na autora najlepszej radiowej sztuki teatralnej. Konkurs – już po raz 25. – organizują BBC World Service i British Council. Swoich sił mogą spróbować wszystkie osoby pełnoletnie mieszkające poza Zjednoczonym Królestwem, zarówno amatorzy, jak i uznani twórcy. Zadanie konkursowe polega na napisaniu scenariusza 53-minutowej sztuki radiowej, rozpisanej na maksymalnie sześcioro bohaterów. Pod uwagę będą brane wyłącznie prace, które nie doczekały się jeszcze profesjonalnej produkcji.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. W pierwszej rywalizować będą osoby, dla których angielski jest językiem podstawowym, w drugiej – osoby, dla których angielski jest językiem drugim. W obu kategoriach główna nagroda wynosi 2200 funtów, laureaci zostaną również zaproszeni do Londynu, by obserwować produkcję napisanych przez nich sztuk.
Organizatorzy wręczą również Nagrodę im. Georgi Makarova - jej zdobywca spędzi w Londynie dwa tygodnie, obserwując m.in. prace studia teatranego radia BBC London.
Przedsięwzięcie współorganizują Commonwealth Writers oraz The Open University.
Szczegółowe informacje na stronie BBC.
Źródło: www.eurodesk.pl

Young Europeans Award

Ruszył trójnarodowy konkurs na najciekawszy projekt współpracy młodzieżowej. W przedsięwzięciu, realizowanym pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?” może wziąć udział młodzież w wieku do 21 lat z Polski, Francji i Niemiec.
Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?”. Wyboru tematu projektu powinna dokonać młodzież. Może on dotyczyć np. geografii, kultury, publicystyki, sztuki, a także społeczeństwa i polityki.
Konkurs ma na celu rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem konkursu spoza UE. W latach 2015-2016 jest nim Ukraina.
Nagrodą dla zwycięskiego zespołu z Polski, Niemiec i Francji będzie pięciodniowy wspólny pobyt w Brukseli oraz udział w ceremonii wręczenia nagrody we wrześniu 2016 r. Podczas gali zwycięski zespół spotka się z grupą młodzieży ukraińskiej.
Uwaga – jeśli projekt współpracy będzie realizowany w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży, można złożyć wniosek o jego dofinansowanie do PNWM lub DFJW/OFAJ.
Gdzie: Polska, Niemcy, Francja
Kiedy: styczeń – wrzesień 2016 r.
Deadline: 01.03.2016
Więcej informacji: http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-pnwm/jak-daleko-sieg...
Źródło: http://www.eurodesk.pl

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz