Konkurs Komisji Europejskiej „Co oznacza dla mnie rozszerzona Unia?”

Dyrekcja generalna ds. rozszerzenia Unii Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy tekst, organizowanym pod hasłem „Co oznacza dla mnie rozszerzona Unia?”.

W konkursie uczestniczyć mogą osoby w wieku od 15 do 25 lat z krajów członkowskich UE oraz Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Islandii, Kosowa, Czarnogóry, Serbii i Turcji. Zadanie polega na napisaniu tekstu (do 700 słów) lub trzech notek blogowych (w sumie 700 słów), na temat:
- Jakie doświadczenia z przeszłości może dzisiejsza Unia Europejska wykorzystać, by jej perspektywy na przyszłość były lepsze?
- Co oznacza dla mnie rozszerzona Europa?

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „Miejsca pracy dla Europy, Europa dla miejsc pracy”

Co myślisz o rynku pracy w Europie – i jaki jest jej wpływ na ten rynek? Chwyć aparat i pokaż, jak wygląda kwestia dostępności pracy w twoim otoczeniu lub jakie są twoje zawodowe ambicje. Wśród nagród są wycieczka do Brukseli oraz sprzęt fotograficzny wart 2 tys. euro.

W konkursie, organizowanym przez Grupę Europejskiej Partii Socjalistów (PSE) w Komitecie Regionów, mogą wziąć udział obywatele Unii, którzy ukończyli 18 lat i nie zajmują się zawodowo fotografią. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęć związanych z tematem: „Miejsca pracy dla Europy, Europa dla miejsc pracy”. Pomysłów można szukać na stronie internetowej konkursu, gdzie zamieszczono „obłok inspiracji”.

Czytaj więcej...

Staże w Parlamencie Europejskim

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.
Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Staże te obejmują:
•        stypendia im. Roberta Schumana, opcja ogólna
•        stypendia im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska.

Czytaj więcej...

Staże w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności

Myślisz o zdobyciu doświadczenia w międzynarodowej organizacji? Teraz masz szansę poznać i zrozumieć rolę oraz zadania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Zgłoś się do 28 marca!

Możesz zajmować się zdrowiem roślin, składnikami żywności, pestycydami, zagrożeniami dla bezpieczeństwa, komunikacją, zasobami ludzkimi, kwestiami prawnymi lub zarządzaniem projektami. Charakter twojego stażu będzie zależał od jednostki/zespołu, do którego zostaniesz przydzielony.

Masz szansę na zdobycie stażu, o ile:
•    jesteś obywatelem kraju członkowskiego UE lub kraju kandydującego, korzystającego z programów przedakcesyjnych,
•    ukończyłeś studia I stopnia i uzyskałeś stopień naukowy (lub równoważny) do momentu złożenia aplikacji,
•    dobrze znasz język angielski – umiejętność posługiwania się innymi językami europejskimi będzie dodatkowym atutem.
Staż rozpoczyna się co roku 1 maja lub 1 października i trwa od 6 do 12 miesięcy. Formularze aplikacyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną. Najbliższy termin mija 28 marca.

Szczegółowe informacje w broszurze: www.efsa.europa.eu.

Euroscola - nowa edycja rozpoczęta

Startuje kolejna edycja konkursu Euroscola, w którym nagrodą jest dofinansowanie udziału w symulowanych obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Gra przeznaczona jest dla klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu będą uczestniczyć w pracach „komisji” europarlamentu i głosować nad „rezolucjami”, cały czas posługując się językiem obcym. Rozpoczynająca się edycja konkursu będzie podstawą do wyłonienia szkół na wyjazdy w terminie od października 2014 do maja 2015 r.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.