Zaproszenie do zgłaszania wspólnot wiedzy i innowacji na 2014 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. niniejszym wzywa się do składania wniosków o stworzenie wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

Niniejszym zapraszamy do składania wniosków w odpowiedzi na poniższe zaproszenie. Ostateczny termin składania wniosków i wszelkie stosowne informacje podano w opisie zaproszenia opublikowanego na witrynie internetowej EIT.
Identyfikator zaproszenia: EIT-KICS-2014.
Priorytetowe obszary objęte zaproszeniem: Innowacje na rzecz zdrowego stylu  życia oraz aktywnego starzenia się; surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie.
Dalsze i bardziej szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie Call for KICs w witrynie internetowej EIT.

Noc Naukowców - konkurs o granty

Noc Naukowców to cykl imprez organizowanych w całej Europie w ostatni piątek września. Tym razem - po raz pierwszy – składane wnioski mogą dotyczyć dwóch wydarzeń, z których jedno planowane będzie na rok 2014 (26 września), a drugie na 2015 (25 września). Można jednak składać również aplikacje obejmujące tylko jedną Noc Naukowców.

Celem wydarzeń jest przybliżenie szerszej publiczności pracy naukowców i zwiększenie wiedzy na temat działań badawczych i rozwojowych, tak by naukowcy mogli cieszyć się większym uznaniem społeczeństwa. Chodzi również o podkreślenie znaczenia badań dla codziennego życia Europejczyków oraz zachęcenie młodych ludzi do rozpoczynania karier naukowych.

Organizowane wydarzenia powinny być skierowane do szerokiej publiczności, o różnym poziomie wiedzy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Inicjatywy mogą łączyć w sobie aspekty edukacyjne i rozrywkowe, szczególnie jeśli będą skierowane do młodej publiczności. Mogą też przybierać różne formy: eksperymentów praktycznych, pokazów naukowych, symulacji, debat, gier, konkursów i quizów.

Czytaj więcej...

Ruszyło głosowanie w konkursie "Nakręć się na wybory!"

Ruszyło internetowe głosowanie w konkursie dla uczniów "Nakręć się na wybory!" Zamień się w jurora i wskaż najlepsze spoty filmowe zachęcające do udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Internauci mogą głosować do 3 lutego. Konkurs "Nakręć się na wybory!" organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.W finale konkursu znalazły się 23 prace - 11 w kategorii gimnazjów i 12 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zostały one wyselekcjonowane spośród nadesłanych 327 prac.

Głosować na najlepszą pracę nakręcającą na wybory można na stronie internetowej: www.nakrecsienawybory.pl. Głosowanie internetowe trwa od 13 stycznia do 3 lutego 2014 r.

Zwycięzcy głosowania internetowego zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczystą galę, która odbędzie się w marcu w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Nagrodą za zwycięstwo w głosowaniu internautów będą smartfony – otrzymają je wybrane przez internautów zespoły.

 

Czytaj więcej...

Ludzka twarz EFS – do kwietnia

Do 30 kwietnia 2014 r. przedłużono nabór prac w VII edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego”. Reportaże będą oceniane w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, zostaną również zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce. Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS dają ludziom szansę na zmiany w życiu.

Nadsyłane prace powinny spełniać kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu i przyczyniać się do przybliżania odbiorcom efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).

Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą być opublikowane lub wyemitowane w mediach

w okresie od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ludzkatwarzefs.pl.

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.