Formularz zgłoszenia

Tytuł szkolenia

Data szkolenia:

Miejsce szkolenia:


Informujemy, że o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przesłane do dnia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli JST - członków zwyczajnych Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"