Szkolenia i wizyty studyjne

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" od początku swojej działalności realizuje programy szkoleniowe oraz zagraniczne wizyty studyjne skierowane do pracowników oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, będących członkami zwyczajnymi stowarzyszenia.

Szkolenia i wizyty studyjne odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na terenie krajów Unii Europejskiej, w szczególności w Belgii.

Tematyka spotkań jest różnorodna.

Rejestracja na szkolenia i wizyty studyjne odbywa się za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, aktywnego w trakcie naboru.

Udział w nich jest bezpłatny.

 

Program Stażowy

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" co roku oferuje staże skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego - swoich członków zwyczajnych; pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia; organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

Organizatorzy

Staże organizowane są we współpracy z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego – Radosławem Sikorskim, Kosmą Złotowskim oraz Biurem Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas odbywania stażu opiekunem stażysty jest dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli lub deputowany do Parlamentu Europejskiego. Stażystę obowiązują regulaminy pracy obowiązujące w miejscach odbywania stażu.

Mieszkanie służbowe oraz dieta

Stażysta ma możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, które jest dzielone przez dwóch stażystów w tym samym czasie. Mieszkanie składa się z pokoju dziennego, wyposażonej kuchni, dwóch pokoi, łazienki i toalety.
Ponadto stażysta otrzymuje miesięczną dietę na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i transportem komunikacją miejską.

Wymagania:
- przynajmniej roczny staż pracy;
- znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
- znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej;

Do zadań stażysty należy:

- Realizacja zadań wskazanych w formularzu, uzasadniających potrzebę odbycia stażu;

- Udział w codziennej działalności biur, w tym: udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu; monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich; przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach; przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Kujaw i Pomorza wydarzeniach unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia; przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku; pomoc merytoryczna pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów; wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro; wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych; kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów; wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.

- Przygotowanie sprawozdania z odbycia stażu.

Decyzja o zakwalifikowaniu

Decyzję o zakwalifikowaniu maksymalnie po 5 kandydatów na dany termin stażu podejmuje Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, którzy następnie są zobowiązani napisać test z języka angielskiego i wiedzy o Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję o wyborze stażystów podejmują deputowani do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje na temat naborów umieszczane są na stronie stowarzyszenia EKIP w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do udziału!

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza studentów do konkursu

Studenci, którzy mają pomysły na naukowe eksperymenty w przestrzeni kosmicznej, mogą przeprowadzić je w ramach konkursu organizowanego m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły z 29 krajów Europy, złożone ze studentów studiów dziennych lub doktorantów kierunków związanych z tematyką programu, w wieku od 18 do 32 lat. Najlepsi umieszczą swoje eksperymentalne urządzenia na rakietach REXUS lub balonach BEXUS, wysyłanych w przestrzeń w ramach programu prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) we współpracy ze Szwedzką Narodową Agencją Kosmiczną i Niemiecką Agencją Kosmiczną.

Spośród nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą 15 najlepszych. Ich autorzy otrzymają zaproszenie na warsztaty, które odbędą się na początku grudnia. Przedstawione tam propozycje oceni panel ekspertów. Ostatecznie w programie REXUS/BEXUS swoje kosmiczne eksperymenty przeprowadzi maksymalnie 10 zespołów. Dołączą one do 10 zespołów niemieckich, dla których przewidziano oddzielny konkurs.
Zgłoszenia można przesyłać do 13 października.
Szczegółowe informacje na temat konkursu REXUS/BEXUS są dostępne na stronie: www.rexusbexus.net.

Prezentacje

EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Film - obejrzyj

Zdjęcia z misji gospodarczych - otwórz

InterEkip

Innowacyjnie o współpracy międzynarodowej regionu

Jak rozwijać współpracę międzynarodową, aby przyczyniała się do rozwoju samorządów oraz organizacji obywatelskich? Jakie są nowoczesne modele w zarządzaniu współpracą międzynarodową? Jak skutecznie powiązać potrzeby rozwojowe społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych z realizacją priorytetów polskiej polityki zagranicznej? Odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy projektu „Współpraca międzynarodowa regionu Kujaw i Pomorza: efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa”, który otrzymał dotację ponad 85.000 zł w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W styczniu br. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” przygotowali projekt, który został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego
i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Aplikacja zyskała pozytywną rekomendację komisji konkursowej, a na realizację przedsięwzięcia przyznano dotację
w wysokości 85.200 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji samorządowych i obywatelskich z województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji praktycznych z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Projekt zakłada 3 główne zadania:
•    Organizację I Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej
•    Wypracowanie instrumentu wspierającego przygotowanie projektów międzynarodowych (np. voucher)
•    Seminarium promujące innowacyjne i efektywne metodologie oraz narzędzia współpracy międzynarodowej
Docelowo we wszystkich działaniach projektu udział weźmie 160 osób reprezentujących samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, w tym koordynatorzy projektów międzynarodowych, liderzy NGOs, wolontariusze, przedstawiciele rad samorządowych oraz pracownicy inicjujący działania międzynarodowe. Projekt będzie wdrażany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do końca listopada 2014. Liderem projektu jest Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”
Lista podmiotów, którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało dotację tutaj: http://www.msz.gov.pl/resource/eae650da-e926-4da4-817d-e800ad4bd4d2:JCR
Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/
Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016 tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/

Projekt "Współpraca międzynarodowa regionu Kujaw i Pomorza: efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa. Skrót: INTER-EKiP" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych".