InterEkip

Innowacyjnie o współpracy międzynarodowej regionu

Jak rozwijać współpracę międzynarodową, aby przyczyniała się do rozwoju samorządów oraz organizacji obywatelskich? Jakie są nowoczesne modele w zarządzaniu współpracą międzynarodową? Jak skutecznie powiązać potrzeby rozwojowe społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych z realizacją priorytetów polskiej polityki zagranicznej? Odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy projektu „Współpraca międzynarodowa regionu Kujaw i Pomorza: efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa”, który otrzymał dotację ponad 85.000 zł w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W styczniu br. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” przygotowali projekt, który został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego
i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Aplikacja zyskała pozytywną rekomendację komisji konkursowej, a na realizację przedsięwzięcia przyznano dotację
w wysokości 85.200 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji samorządowych i obywatelskich z województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji praktycznych z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Projekt zakłada 3 główne zadania:
•    Organizację I Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej
•    Wypracowanie instrumentu wspierającego przygotowanie projektów międzynarodowych (np. voucher)
•    Seminarium promujące innowacyjne i efektywne metodologie oraz narzędzia współpracy międzynarodowej
Docelowo we wszystkich działaniach projektu udział weźmie 160 osób reprezentujących samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, w tym koordynatorzy projektów międzynarodowych, liderzy NGOs, wolontariusze, przedstawiciele rad samorządowych oraz pracownicy inicjujący działania międzynarodowe. Projekt będzie wdrażany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do końca listopada 2014. Liderem projektu jest Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”
Lista podmiotów, którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało dotację tutaj: http://www.msz.gov.pl/resource/eae650da-e926-4da4-817d-e800ad4bd4d2:JCR
Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/
Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016 tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/

Projekt "Współpraca międzynarodowa regionu Kujaw i Pomorza: efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa. Skrót: INTER-EKiP" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych".