Konferencja „CiTIEs - miasta jutra - inwestowanie w Europę”

Wymiar miejski polityk UE oraz lepsze uwzględnianie kluczowej roli miast we wdrażaniu polityk na różnych szczeblach zarządzania było głównym tematem sesji  „EU Urban Agenda”, która 17 lutego 2014 r. odbyła się w Brukseli. W konferencji  „CITIES – Cities of Tomorrow: Investing In Europe” uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.
Naturalną konsekwencją wprowadzenia ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju jest dostrzeżenie miast i terenów podlegających procesom urbanizacji, jako tych charakteryzujących się specyficznymi wyzwaniami i problemami. Ujęcie tych wyzwań na poziomie europejskim w Agendzie Miejskiej oraz próba znalezienia dla nich wspólnych rozwiązań powinno być naszym celem – mówił wiceminister Paweł Orłowski podczas sesji EU Urban Agenda.
Miasta są źródłem wzrostu gospodarczego, a przy właściwie prowadzonej polityce regionalnej i przestrzennej mogą wspomagać rozwój nie tylko w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, ale także szerszej – europejskiej. Silne miasta decydują o pozycji konkurencyjnej całych regionów w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Małe i średnie miasta pełnią istotne funkcje nie tylko dla rozwoju większych ośrodków miejskich, ale także stanowią ważne zaplecze dla obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...

Unia Europejska turystyką stoi

Turystyka jest gałęzią unijnej gospodarki, która najlepiej oparła się kryzysowi, a korzystne trendy w tym sektorze mają się utrzymać również w tym roku – wynika z badania Eurobarometru.
„Nie będę krył entuzjazmu, z jakim – jako komisarz – przyjmuję wyniki Eurobarometru” – przyznał komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani odpowiedzialny również za turystykę.

Turystyka kołem napędowym gospodarki

Według opublikowanych dziś danych, turystyka w dalszym ciągu będzie kołem napędowym wzrostu gospodarczego w UE. Europejczycy coraz chętniej bowiem spędzają wakacje poza swoim krajem, najczęściej pozostając w Unii. W zeszłym roku 38 proc. mieszkańców UE spędziło urlop w innym państwie UE - o 5 pkt. proc. więcej niż w rok wcześniej.
Zdecydowana większość badanych była zadowolona z zapewnianego im bezpieczeństwa i jakości noclegów (po 95 proc.!) w państwach członkowskich UE.

Czytaj więcej...

Studniówka wyborów do PE

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce zostało 100 dni - sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki potwierdził, że głosowanie w 13 okręgach wyborczych odbędzie się 25 maja w godz. 7-21, a Polacy będą wybierali 51 europarlamentarzystów. Oficjalne wyniki mają być znane najpóźniej 27 maja po południu.
W innych państwach UE wybory będą odbywały się między 22 a 25 maja.

„Wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się na pewno 25 maja” – oświadczył na wtorkowej konferencji prasowej Czaplicki. Dodał, że w poniedziałek  Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zaopiniowała kalendarz wyborczy, który przedstawił jej - zgodnie z przepisami ustawy – prezydent.

Początek kampanii w najbliższych dwóch tygodniach

Zgodnie z kodeksem wyborczym, wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Ponieważ głosowanie ma się odbyć się 25 maja, prezydent powinien zarządzić wybory nie później niż w ostatni poniedziałek lutego (24 lutego). Wtedy także oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza.

Czytaj więcej...

Pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego

Poznaliśmy priorytety greckiej prezydencji w Radzie UE, posłowie przyjęli nowy plan ograniczenia emisji CO2 przez samochody dostawcze, przegłosowali usprawnienie regulacji dotyczących zamówień publicznych i koncesji oraz zdecydowali o przyznaniu szerszych świadczeń społecznych samozatrudniającym się. Parlamentarna komisja ds. gospodarczych rozpoczęła specjalne dochodzenie ws. działań Trojki w krajach bailoutu. Co jeszcze wydarzyło się podczas pierwszej w 2014 r. sesji plenarnej w Strasburgu?

Poprawa wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy, przyspieszenie działań w zakresie tworzenia unii bankowej oraz polityka migracyjna oparta na solidarności, znalazły się pośród najważniejszych priorytetów greckiej prezydencji, przedstawionych podczas środowej debaty plenarnej przez premiera Antonisa Samarasa.

Dzień wcześniej, posłowie ocenili wyniki ustępującej litewskiej prezydencji. W mowie końcowej, prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė wśród dokonań wymieniła wypracowanie porozumień ws. wieloletnich ram finansowych i budżetu na rok 2014 oraz przyspieszenie prac nad unią bankową.

We wtorek przyjęto nowe limity emisji CO2 przez samochody dostawcze. Do 2020 r. redukcja sięgnie z dzisiejszego pułapu 203 gramów CO2/km do 147 g/km. Posłowie wezwali także do przyspieszenia prac nad systemem CCS – sekwestracji CO2 (wyłapywanie i przechowywanie dwutlenku węgla – red.).

Czytaj więcej...

Odliczamy dni do Open Days 2014!

Dnia 10 stycznia w Komitecie Regionów odbyło się spotkanie , w którym uczestniczyło około 140 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Przygotowania do dwunastej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast zostały oficjalnie otwarte. Open Days 2014 odbędzie się pomiędzy 6 a 9 października bieżącego roku w Brukseli, kilka miesięcy po zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie „Szóstego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” Komisji Europejskiej i związanego z tym szóstego „Forum Spójności”.

 Open Days  to nie tylko impreza stricte „w Brukseli”, ale także wydarzenia w samych regionach  dzięki tzw. wydarzeniom lokalnym „Europa w Twoim regionie/mieście”, które każdy z uczestników zobowiązany jest zorganizować.

Już od paru lat decyzją organizatorów  wydarzenie takie musi być zorganizowane w każdym z regionów biorących udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, a jego temat ma się pokrywać z głównymi tematami przyszłorocznej edycji imprezy.

 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.