Już wkrótce Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw! Listopad 2017!

„European SMEs Week” jest pro-europejską kampanią promocji przedsiębiorczości w Europie. Ma on na celu pomoc istniejącym przedsiębiorcom w znalezieniu informacji o możliwościach wsparcia, a także zachęcić większą ilość ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw. Kampania, koordynowana przez Komisję Europejską składa się z różnych imprez w ciągu roku.  Najważniejsza impreza Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organizowana jesienią przy pomocy  Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Europejskiej Ceremonii Promocji Przedsiębiorczości.
Główne cele Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
•    Poinformowanie o dostępnej pomocy na poziomie europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym.
•    Zachęcenie do stawania się przedsiębiorcą
Kto może się zaangażować?
•    Istniejący i potencjalni przedsiębiorcy
•    Młodzi ludzie
•    Organizacje biznesowe i dostarczyciele wsparcia dla biznesu
•    Władze państwowe, instytucje edukacyjne
 Jak to działa?
Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw daje szanse organizacjom zapewniającym wsparcie biznesowe promując ich  wśród przedsiębiorców w Europie. Organizacje mogą  wypromować i budować świadomość marki   poprzez stronę internetową Unii Europejskiej.  W 37 krajach będą organizowane różne imprezy, a większość międzynarodowych imprez będzie miało miejsce w Brukseli.

Źródło
Komisja Europejska


Więcej informacji 
Podążaj za nami na: Twitter @EuropeanSMEWeek
Poczytaj więcej: Promotion Enterprise blog

 

 

Nowe Porozumienie Handlowe Unia Europejska - Japonia

Unia Europejska i Japonia kończą negocjacje nad nowym porozumieniem handlowym. Jest ono ambitne, zbalansowane, promujące europejskie interesy i wartości. Porozumienie to otworzy bardziej japoński rynek dla europejskich firm,  a także scementuje pozycję lidera Europy w wyznaczaniu reguł handlowych.
Japonia jest drugim największym partnerem handlowym w Azji, za Chinami i szóstym największym partnerem handlowym na świecie. Jest to także czwarta najbogatsza gospodarka na świecie z populacją liczącą 127 miliony.  Europa eksportuje co roku ponad 80 miliardów Euro dóbr i usług do Japonii.
Nowe porozumienie handlowe otworzy nowe możliwości dla eksportu europejskich dóbr i usług.  
•    Porozumienie zlikwiduje wszystkie cła, czyli około 1 miliarda Euro
•    Unia Europejska zwiększy  eksport żywności przetworzonej do Japonii o około 180 % 
•    Unia zwiększy eksport chemikaliów o około 20%
•    Japonia jest bardzo dobrym rynkiem na wszelkie produkty zaawansowane technologicznie
•    Ambitne porozumienie handlowe otworzyłoby japoński rynek na typowo regionalne europejskie produkty żywnościowe takich jak ser parmezan czy irlandzka whisky. Unia Europejska chce, aby Japonia uznała 250 oznaczeń geograficznych tak, aby tylko produkty z tym statusem miały być sprzedawane pod daną nazwą.
Źródło:
Komisja Europejska

 

 

Innowator - I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

                                                                         

 

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza serdecznie zaprasza uczniów szkół technicznych uczestniczących w projekcie "Szkoła Zawodowców" do udziału w konkursie.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Zapisz

Programy współpracy międzynarodowej - informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk

Nabór na szkolenie został zamknięty.

Program - pobierz

 

 

European Small Busienss Alliance- małe biznesy podstawą Europy?

Prawie 99% europejskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Europejskie instytucje mają obowiązek  wykorzystać potencjał tych firm, aby Unia stała się naprawdę  konkurencyjna, biorąc pod uwagę, iż mały biznes nie może działać według tych samych zasad i regulacji co wielkie korporacje.  Czy wiecie, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają w Brukseli niecenionego sprzymierzeńca , który broni małe firmy przed niekorzystną legislacją i pokazuje ich punkt widzenia?  Spotykamy się z Patrickiem Gibbles z European Small Business Alliance, aby przedyskutować korzyści dla małych firm  płynące z członkostwa w ich stowarzyszeniu.

EKIP: Co to w ogóle jest European Small Business Alliance?

Patrick Gibbles: ESBA jest niepartyjną polityczną organizacją europejską, reprezentującą narodowe organizacje skupiające małe i średnie przedsiębiorstwa i ich członków w instytucjach Unii Europejskiej. Naszą misją jest zapewnienie, aby każda legislacja wychodząca z Brukseli, która wpływa na małe firmy, była dla nich jak najbardziej korzystna to znaczy  minimalizująca gdzie to jest możliwe obciążenia administracyjne i regulacyjne, a także zapewniająca jak najłatwiejsze dostosowanie się do nowych norm i  dostęp do finansów.

EKIP: Jak funkcjonuje ESBA?

PG: Nasza organizacja jest zarządzana przez naszych członków , wszystkich ochotników i głównie właścicieli biznesów, a także poprzez nasz sekretariat w Brukseli, który z kolei jest zarządzany przez Sekretarza Głównego i jego załogę. Sekretariat jest w codziennym kontakcie z naszą radą wykonawczą, głównie po to, aby cały czas  być blisko potrzeb naszych członków. W Brukseli jesteśmy oczami i uszami naszych członków, informując ich o wszelkich zmianach w krajobrazie legislacyjnym Unii, nawet tych w bardzo wczesnych etapach wprowadzania. Oferujemy naszą ekspertyzę Unii Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i radzie , a także innym instytucjom Unii Europejskiej i decydentom, w celu zapewnienia legislacji przyjaznej małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustalamy daty w ciągu roku, kiedy nasi członkowie w trakcje spotkania rady wykonawczej i we współpracy z naszym sekretariatem decydują jaki będzie nasz kierunek działania.

EKIP: Aby skorzystać z waszej ekspertyzy trzeba być członkiem SBICO, który jest członkiem ESBA czy firma może stać się waszym członkiem bezpośrednio, indywidulanie?

PG: Przede wszystkim zalecałbym polskim firmom stać się członkami SBICO, ponieważ wewnątrz tej  organizacji mogą stworzyć wartość dodaną i SBICO będzie ich reprezentować w dyskusjach z polskim rządem. Poza tym SBICO jest bardzo szanowanym  i  bardzo aktywnym członkiem European Small Business Alliance. Członkostwo w SBICO ma zdecydowanie dodatkowe korzyści, poprzez członkostwo  SBICO w ESBA.
Aczkolwiek ESBA  rozpoczęła niedawno usługi abonamentowe, które pozwalają indywidualnym firmom stać się prenumeratorem ESBA. Ta opcja jest otwarta zarówno dla firm, które są członkami SBICO, ale także dla tych, którzy nie są. Stając się prenumeratorem ma się bezpośredni kontakt z naszym sekretariatem w Brukseli, a także profil na naszej stronie internetowej i dostęp do innych prenumeratorów w stylu business-to-business.
 
EKIP: Ile kosztuje członkostwo?

PG: Cena za pełne członkostwo (narodowych organizacji takich jak SBICO)jest zawsze kalkulowana dla każdej sprawy osobno.  Koszty abonamentu ESBA są raczej niskie, aby wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa miały możliwość się zarejestrować. Mamy dwie kategorie członkostwa i wszelkie, bardziej szczegółowe  informacje mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.
 
EKIP: Czy członkostwo w ESBA wpływa znacznie na działanie firmy?

PG: Członkostwo w ESBA oznacza bycie odpowiednio poinformowanym we wczesnym stadium, co daje członkom przewagę w stosunku do konkurencji. Członkostwo daje też możliwość profilowania firmy na szczeblu europejskim i wymianę dobrych praktyk. Jeżeli chodzi o abonament, firmy mogą użyć formularza na naszej stronie, aby skontaktować się z sekretariatem z pytaniami związanymi z Unią Europejską, na które postaramy się odpowiedzieć w  ciągu trzech dni.
 
EKIP: Czy może Pan podać przykłady wpływu ESBA na dyskusję w Unii Europejskiej?

PG: Ostatnio Unia Europejska chciała zmienić zasady Ochrony Danych dla Obywateli Unii Europejskiej. Było to potrzebne ze względu na szybkie zmiany w technologii i pojawienie się dużych firm przetwarzających dane osobowe (Facebook etc.).  Komisja Europejska zadecydowała, że firmy te powinny robić regularne oceny skutków w jaki sposób chronią dane swoich użytkowników. Firmy te zmuszone zostały  też do zatrudnienia  specjalisty  ochrony danych. Koszty tych wymagań zostały wycenione na 80.000 na firmę. Komisja Europejska miała na tyle rozsądku, aby zdać sobie sprawę, iż te koszty nie były odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie przetwarzają danych osobowych i postanowiła wykluczyć ich z obowiązku zatrudniana specjalisty ochrony danych osobowych. Parlament Europejski jednak usunął tą prowizję i chciał aby wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniła takiego specjalistę. Ten obowiązek doprowadziłby do bankructwa wiele małych firm. Poprzez efektywny lobbing byliśmy w stanie zastopować ten proces i doprowadzić do ponownego wprowadzenia prowizji o wykluczeniu małych i średnich firm, które nie przetwarzają danych osobowych, z zatrudnienia takiego specjalisty. Nasz sukces został ukoronowany poprzez European Public Affiarr Award. Ostatnio także napisaliśmy propozycję na temat bankructwa. Propozycja została zaprezentowana na spotkaniu Komisji, która włączyła dwie, z trzech naszych sugestii w oficjalną propozycję Komisji.


EKIP: Czy organizują Państwo staże dla studentów?

PG: Tak, oferujemy 6 miesięczne staże na zasadach rotacyjnych. Aczkolwiek mamy bardzo dużo aplikantów i konkurencja jest duża. Ważne jest aby ubiegający się o staż mieli odpowiednie wykształcenie i obycie w sprawach Unii Europejskiej, prawa europejskiego i biznesu  na szczeblu uniwersyteckim.

EKIP: Dziękuję za rozmowę

Więcej informacji

http://www.esba-europe.org/

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw I Pomorza

 

 

brak nadchodzących wydarzeń.