Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS) oraz podmiotów reintegracyjnych dla osób z niepełnosprawnością (ZAZ, WTZ), które wykorzystują narzędzie ekonomii społecznej w aktywizacji klientów, na wizyty studyjne, które odbędą się w sierpniu oraz we wrześniu  br. W ramach wizyt uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami lokalnych JOPS oraz podmiotów ekonomii społecznej. Szczegóły wizyt znajdą Państwo w programach, które znajdują się po prawej stronie pod przyciskiem "zapisy na szkolenie".
Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

 

Europejska Sieć Biznesu i Innowacji

Aby dowiedzieć się co kryje się za Europejską Siecią Biznesu i Innowacji spotykamy się z Martą Gomez w siedzibie organizacji przy Avenue Tervueren.


Co to jest EBN?
EBN czyli Europejska Sieć Biznesu i Innowacji ( European Business and Innovation Network) jest siecią 140 centrów innowacji i biznesu ( EU/BIC)oraz stu innych organizacji, członków stowarzyszonych   (uniwersytetów, firm konsultingowych, organizacji rządowych, parków technologicznych, inwestorów itp.), które wspierają rozwój i wzrost innowacyjnych przedsiębiorców, startupów i małych i średnich przedsiębiorstw.    Centra te zostały stworzone przez Komisję Europejską na początku 1980 roku jako narzędzie wspierające innowacyjną przedsiębiorczość, początkowo w regionach Europy gdzie tradycyjny przemysł został osłabiony. W 1984 roku zostało stworzone EBN, aby nadzorować  działalność centr i je wspierać. Dzisiaj EBN  rozszerzyło swoją działalność  zyskując członków na całym świecie i otwierając biura w Kanadzie, Chinach, Indii, Tajwanie, Zimbabwe i Południowej Afryce.

Jak funkcjonuje EBN?
Jako organizacja oparta na członkostwie, EBN funkcjonuje wokół potrzeb, oferując im różnorakie usługi. Jedną z głównych funkcji jest zarządzanie systemem jakościowym EBN, który został stworzony aby oszacować podporzadkowanie się do Kryteriów Jakościowych EU/BIC. Jest to jedyny system jakości uznany w Unii Europejskiej.  Aby zostać EU/BIC kandydat musi wypełnić formularz, a potem audyt przez ekspertów EBN , którzy zdeterminują kwalifikacje organizacji, aby stała się EU/BIC. Jednak otrzymanie certyfikatu zobowiązuje do ciągłego ulepszania jakości swoich usług.
W danym momencie EBN zarządza portfolio 17 projektów, z których większość to projekty Horizon 2020. EBN daje platformę międzynarodowej ekspansji dla swoich członków, a także zwiększa możliwości networkingowe.

Aby korzystać z Państwa ekspertyzy trzeba być członkiem EBN?
Trzeba być częścią sieci EBN. Aczkolwiek pewne wydarzenia takie jak Kongres EBN są otwarte także dla organizacji, nie będących członkami. Jednak płacą oni więcej za uczestnictwo niż gdyby byli członkami.

Ile kosztuje członkostwo?
Roczne członkostwo dla wszystkich członków (certyfikowanych EU/BIC i członków stowarzyszonych ) to 2750 Euro.  Przy pierwszej aplikacji, wszyscy członkowie staja się członkami stowarzyszonymi. Aby stać się członkiem EU/BIC trzeba zapłacić dodatkowo i jednorazowe 3 750 Euro za proces certyfikacji, który uwzględnia koszty podroży eksperta przeprowadzającego audyt.

Czy może Pani dać przykład jak EBN wpłynął na dyskusję w Unii Europejskiej?
Rygorystyczny proces certyfikacji  i coroczne oszacowanie jakości znalazło uznanie w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. W specjalnym raporcie Trybunału Obrachunkowego „Czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   z sukcesem wspierał rozwój inkubatorów biznesu?” zostało stwierdzone, iż EU/BIC uzyskały lepsze rezultaty i mają większy wpływ na rozwój przedsiębiorczości  niż inne europejskie inkubatory.

Czy organizują Państwo staże dla studentów?
Do tej pory EBN nie organizował staży, ale oferuje tymczasowe oddelegowanie dla swoich członków, którzy mogą pracować  w EBN przez pewien okres, aby zobaczyć jak EBN działa.

Więcej informacji
http://ebn.eu/

 

 

Już wkrótce Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw! Listopad 2017!

„European SMEs Week” jest pro-europejską kampanią promocji przedsiębiorczości w Europie. Ma on na celu pomoc istniejącym przedsiębiorcom w znalezieniu informacji o możliwościach wsparcia, a także zachęcić większą ilość ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw. Kampania, koordynowana przez Komisję Europejską składa się z różnych imprez w ciągu roku.  Najważniejsza impreza Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organizowana jesienią przy pomocy  Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Europejskiej Ceremonii Promocji Przedsiębiorczości.
Główne cele Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
•    Poinformowanie o dostępnej pomocy na poziomie europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym.
•    Zachęcenie do stawania się przedsiębiorcą
Kto może się zaangażować?
•    Istniejący i potencjalni przedsiębiorcy
•    Młodzi ludzie
•    Organizacje biznesowe i dostarczyciele wsparcia dla biznesu
•    Władze państwowe, instytucje edukacyjne
 Jak to działa?
Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw daje szanse organizacjom zapewniającym wsparcie biznesowe promując ich  wśród przedsiębiorców w Europie. Organizacje mogą  wypromować i budować świadomość marki   poprzez stronę internetową Unii Europejskiej.  W 37 krajach będą organizowane różne imprezy, a większość międzynarodowych imprez będzie miało miejsce w Brukseli.

Źródło
Komisja Europejska


Więcej informacji 
Podążaj za nami na: Twitter @EuropeanSMEWeek
Poczytaj więcej: Promotion Enterprise blog

 

 

Nowe Porozumienie Handlowe Unia Europejska - Japonia

Unia Europejska i Japonia kończą negocjacje nad nowym porozumieniem handlowym. Jest ono ambitne, zbalansowane, promujące europejskie interesy i wartości. Porozumienie to otworzy bardziej japoński rynek dla europejskich firm,  a także scementuje pozycję lidera Europy w wyznaczaniu reguł handlowych.
Japonia jest drugim największym partnerem handlowym w Azji, za Chinami i szóstym największym partnerem handlowym na świecie. Jest to także czwarta najbogatsza gospodarka na świecie z populacją liczącą 127 miliony.  Europa eksportuje co roku ponad 80 miliardów Euro dóbr i usług do Japonii.
Nowe porozumienie handlowe otworzy nowe możliwości dla eksportu europejskich dóbr i usług.  
•    Porozumienie zlikwiduje wszystkie cła, czyli około 1 miliarda Euro
•    Unia Europejska zwiększy  eksport żywności przetworzonej do Japonii o około 180 % 
•    Unia zwiększy eksport chemikaliów o około 20%
•    Japonia jest bardzo dobrym rynkiem na wszelkie produkty zaawansowane technologicznie
•    Ambitne porozumienie handlowe otworzyłoby japoński rynek na typowo regionalne europejskie produkty żywnościowe takich jak ser parmezan czy irlandzka whisky. Unia Europejska chce, aby Japonia uznała 250 oznaczeń geograficznych tak, aby tylko produkty z tym statusem miały być sprzedawane pod daną nazwą.
Źródło:
Komisja Europejska

 

 

Innowator - I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

                                                                         

 

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza serdecznie zaprasza uczniów szkół technicznych uczestniczących w projekcie "Szkoła Zawodowców" do udziału w konkursie.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Zapisz

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.