European Biomass Industry Association: stowarzyszenie przemysłu przyszłości?

Co to jest biomasa? Najprościej ujmując, biomasą nazywamy każdą masę, z której zbudowane są organizmy żywe.   Świat zbudowany jest z materii, która posiada swoją masę, a tą materię która tworzy organizmy żywe nazywamy biomasą (?). Biomasa od zawsze była wykorzystywana przez człowieka do licznych celów, najczęściej do budowania schronienia i jako źródło energii. W biurze przy Rondzie Schumanna spotykam się z Andreą Salimbeni z European Biomass Industry Association, organizacji, która wspiera przemysł przetwarzający biomasę.
EKIP: Dla ludzi, którzy nie wiedzą za dużo o przemyśle biomasy, co to jest i jaki ma on wpływ na nasze życie?
Andrea Salimbeni: W European Biomass Industry Association używamy terminologii “biomasy” w odniesieniu do jakiegokolwiek materiału biologicznego, który jest uzyskiwany z naturalnych organizmów (roślin, zwierząt). Dlatego wszystkie odpady z rolnictwa i leśnictwa, a także odpady spożywcze, biologiczne i zwierzęce ścieki, a także algi składają się na terminologię biomasy.  Przemysł biomasy skupia się na zastosowaniu zielonych odpadów w produktach wysokiej jakości: produktach bioenergetycznych, biochemicznych, biomateriałach, bionawozach, gazach i biopaliwach płynnych.  
Rozwój przemysłu przetwarzającego biomasę przyczyni się do zastosowania biologicznych odpadów, które inaczej byłyby   po prostu składowane, do redukcji zastosowania paliw kopalnych, a więc limitujących emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany i przyczyniając się tym samym do polepszenia zdrowia środowiska. Ponadto efektywne zastosowanie organicznych zasobów przyczyni się do samowystarczalności energetycznej danego kraju.
EKIP: Jaka firma może stać się członkiem waszej organizacji?
EUBIA zaprasza firmy, które już działają w sektorze związanym z biomasą (dostawcy technologii, firmy konsultingowe) i przemysł, który jest zainteresowany rozpoczęciem współpracy z sektorem biomasy, na przykład duży przemysł zainteresowany  odnawialnymi  źródłami energii. Oczywiście naszymi członkami są także centra badań .
EKIP: Ile kosztuje członkostwo?
AS: 500 Euro rocznie dla uniwersytetów i 1000  Euro rocznie dla członków stowarzyszonych, a 2000 Euro rocznie dla pełnoprawnych członków. Odsyłam do strony internetowej.
http://www.eubia.org/cms/membership/
EKIP: Jakie są korzyści członkostwa w European Biomass Industry Organization?
Networking. EUBIA ma dwadzieścia lat doświadczenia i ekspertyzy w rozwijaniu międzynarodowych konceptów bioenergetycznych. EUBIA otrzymała wiele nagród, jest członkiem Partnerstwa Odnawialnej Energii i członkiem fundatorem Globalnego Partnerstwa Bioenergii. Korzyścią z członkowska jest również dostęp do najnowszych informacji. Średnia cena za bilet na konferencję to 700 Euro. Stając się członkiem EUBIA dostajesz bilet na jedną międzynarodową konferencję za darmo i zniżkę 25%. EUBA jest obecnie partnerem w międzynarodowych projektach sfinansowanych w ramach Horizon 2020, a od 2016 roku rozpoczęła trzy nowe projekty. Członkostwo daje możliwość eksponowania swojego logo i informacji o swojej firmie  na stronie internetowej EUBIA przez trzy miesiące.  Więcej na temat korzyści z członkostwa można znaleźć  na naszej stronie internetowej.

EKKIP: Czy jest wiele członków z Polski?
AS: W chwili obecnej naszym jedynym polskim członkiem jest Uniwersytet Wrocławski.
EKKIP: Jaki wpływ ma EUBIA na globalną dyskusję?
AS: Nasza organizacja współpracuje z międzynarodowymi agencjami i Komisją Europejską w różnych dziedzinach, na przykład  pisaniu nowych regulacji, rozwojem nowych strategii, studiowaniu potencjału rynku biomasy.  Organizujemy i współorganizujemy konferencje w Europie i na świecie, na przykład w Chinach, Południowej Afryce czy w Kanadzie.
Więcej informacji
http://www.eubia.org/cms/
Opracowanie
Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza

 

 

 

Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na szkolenie z zakresu wsparcia rozwoju PSZOK na terenie województwa kujawsko-pomorskiego został zamknięty.

Program szkolenia - pobierz

 

 

 

 

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny z cyklu Cztery Pory Roku pt.: „Wiosna-Lato-Jesień-Zima w obiektywie’’ ODSŁONA ZIMOWA

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Powiatu Bydgoskiego, bez względu na wiek i umiejętności fotograficzne. Zachęcamy miłośników fotografii do pochwalenia się efektami swojej pasji. Pokażcie swoje miejsca, pomóżcie stworzyć bazę zdjęć, które zostaną wykorzystane do promocji naszego regionu. Jest wiele miejsc, które warto uwiecznić na fotografii. Uchwyćcie urokliwy krajobraz, niezwykłą przyrodę, piękne zabytki lub po prostu niepowtarzalny klimat i nastrój Powiatu Bydgoskiego.
 Organizatorzy chętnie poznają Wasze ulubione miejsca uchwycone z różnej perspektywy. Pochwalmy się piękną okolicą wśród innych mieszkańców, zachęćmy turystów do wypoczynku i zwiedzania, pokażmy możliwości inwestorom.
Zdjęcia o tematyce zimowej mogły zostać wykonane wcześniej.
Regulamin oraz karta zgłoszenia http://powiat.bydgoski.pl/contents/content/384/3383

 

 

 

Komisja Europejska uruchamia pilotażowy program staży długoterminowych

Komisja Europejska uruchamia pilotażowy program staży długoterminowych. Młodzi Europejczycy będą mogli wyjechać na zawodowe praktyki nawet na rok!
Nowa inicjatywa ma zwiększyć kompetencje beneficjentów i poprawić ich sytuację na rynku pracy. Celem programu pilotażowego będzie sprawdzenie, jak duże jest zainteresowanie rozwojem długoterminowych staży, zidentyfikowanie potencjalnych przeszkód (prawnych, praktycznych, instytucjonalnych lub akademickich) oraz wskazanie i upowszechnienie dobrych praktyk, a także czynników zapewniających sukces mobilności.
Wnioski składać mogą instytucje i firmy zaangażowane w kształcenie zawodowe i szkolenia. Projektowane przedsięwzięcia powinny zakładać udział co najmniej dwóch osób i obejmować minimum dwa kraje UE. Czas trwania pilotażu wynosi 18 miesięcy.
Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

Program stażowy 2017 - przedłużony nabór

Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" przedłuża nabór formularzy zgłoszeniowych do programu stażowego do dnia 18 stycznia br.

Test z języka angielskiego oraz znajomości zagadnień i polityk Unii Europejskiej odbędzie się 19 stycznia o godz. 10.00 w siedzibie urzędu marszałkowskiego (Plac Teatralny 2), w sali nr 308.

Na test zapraszamy wszystkie osoby, które prześlą formularze zgłoszeniowe !

brak nadchodzących wydarzeń.