Przygotowanie wniosków w ramach POWER - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Szanowni Państwo,

Do 2 marca br. trwa nabór na szkolenie pn. "Przygotowanie wniosków w ramach POWER - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa".

O dofinansowanie w konkursie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa mogą ubiegać się:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami;

- administracja publiczna;

- jednostki samorządu terytorialnego;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;

- instytucje rynku pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty;

- uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Aby zapisać się na szkolenie należy zarejestrować się poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie.

Szkolenie odbędzie się 7 marca br. o godzinie 10:00 w patio A na parterze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2).

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków zwyczajnych stowarzyszenia.

 

 Program szkolenia - pobierz

 

brak nadchodzących wydarzeń.