Już wkrótce Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw! Listopad 2017!

„European SMEs Week” jest pro-europejską kampanią promocji przedsiębiorczości w Europie. Ma on na celu pomoc istniejącym przedsiębiorcom w znalezieniu informacji o możliwościach wsparcia, a także zachęcić większą ilość ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw. Kampania, koordynowana przez Komisję Europejską składa się z różnych imprez w ciągu roku.  Najważniejsza impreza Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organizowana jesienią przy pomocy  Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Europejskiej Ceremonii Promocji Przedsiębiorczości.
Główne cele Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
•    Poinformowanie o dostępnej pomocy na poziomie europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym.
•    Zachęcenie do stawania się przedsiębiorcą
Kto może się zaangażować?
•    Istniejący i potencjalni przedsiębiorcy
•    Młodzi ludzie
•    Organizacje biznesowe i dostarczyciele wsparcia dla biznesu
•    Władze państwowe, instytucje edukacyjne
 Jak to działa?
Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw daje szanse organizacjom zapewniającym wsparcie biznesowe promując ich  wśród przedsiębiorców w Europie. Organizacje mogą  wypromować i budować świadomość marki   poprzez stronę internetową Unii Europejskiej.  W 37 krajach będą organizowane różne imprezy, a większość międzynarodowych imprez będzie miało miejsce w Brukseli.

Źródło
Komisja Europejska


Więcej informacji 
Podążaj za nami na: Twitter @EuropeanSMEWeek
Poczytaj więcej: Promotion Enterprise blog

 

 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.