Europejska Sieć Biznesu i Innowacji

Aby dowiedzieć się co kryje się za Europejską Siecią Biznesu i Innowacji spotykamy się z Martą Gomez w siedzibie organizacji przy Avenue Tervueren.


Co to jest EBN?
EBN czyli Europejska Sieć Biznesu i Innowacji ( European Business and Innovation Network) jest siecią 140 centrów innowacji i biznesu ( EU/BIC)oraz stu innych organizacji, członków stowarzyszonych   (uniwersytetów, firm konsultingowych, organizacji rządowych, parków technologicznych, inwestorów itp.), które wspierają rozwój i wzrost innowacyjnych przedsiębiorców, startupów i małych i średnich przedsiębiorstw.    Centra te zostały stworzone przez Komisję Europejską na początku 1980 roku jako narzędzie wspierające innowacyjną przedsiębiorczość, początkowo w regionach Europy gdzie tradycyjny przemysł został osłabiony. W 1984 roku zostało stworzone EBN, aby nadzorować  działalność centr i je wspierać. Dzisiaj EBN  rozszerzyło swoją działalność  zyskując członków na całym świecie i otwierając biura w Kanadzie, Chinach, Indii, Tajwanie, Zimbabwe i Południowej Afryce.

Jak funkcjonuje EBN?
Jako organizacja oparta na członkostwie, EBN funkcjonuje wokół potrzeb, oferując im różnorakie usługi. Jedną z głównych funkcji jest zarządzanie systemem jakościowym EBN, który został stworzony aby oszacować podporzadkowanie się do Kryteriów Jakościowych EU/BIC. Jest to jedyny system jakości uznany w Unii Europejskiej.  Aby zostać EU/BIC kandydat musi wypełnić formularz, a potem audyt przez ekspertów EBN , którzy zdeterminują kwalifikacje organizacji, aby stała się EU/BIC. Jednak otrzymanie certyfikatu zobowiązuje do ciągłego ulepszania jakości swoich usług.
W danym momencie EBN zarządza portfolio 17 projektów, z których większość to projekty Horizon 2020. EBN daje platformę międzynarodowej ekspansji dla swoich członków, a także zwiększa możliwości networkingowe.

Aby korzystać z Państwa ekspertyzy trzeba być członkiem EBN?
Trzeba być częścią sieci EBN. Aczkolwiek pewne wydarzenia takie jak Kongres EBN są otwarte także dla organizacji, nie będących członkami. Jednak płacą oni więcej za uczestnictwo niż gdyby byli członkami.

Ile kosztuje członkostwo?
Roczne członkostwo dla wszystkich członków (certyfikowanych EU/BIC i członków stowarzyszonych ) to 2750 Euro.  Przy pierwszej aplikacji, wszyscy członkowie staja się członkami stowarzyszonymi. Aby stać się członkiem EU/BIC trzeba zapłacić dodatkowo i jednorazowe 3 750 Euro za proces certyfikacji, który uwzględnia koszty podroży eksperta przeprowadzającego audyt.

Czy może Pani dać przykład jak EBN wpłynął na dyskusję w Unii Europejskiej?
Rygorystyczny proces certyfikacji  i coroczne oszacowanie jakości znalazło uznanie w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. W specjalnym raporcie Trybunału Obrachunkowego „Czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   z sukcesem wspierał rozwój inkubatorów biznesu?” zostało stwierdzone, iż EU/BIC uzyskały lepsze rezultaty i mają większy wpływ na rozwój przedsiębiorczości  niż inne europejskie inkubatory.

Czy organizują Państwo staże dla studentów?
Do tej pory EBN nie organizował staży, ale oferuje tymczasowe oddelegowanie dla swoich członków, którzy mogą pracować  w EBN przez pewien okres, aby zobaczyć jak EBN działa.

Więcej informacji
http://ebn.eu/

 

 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.