XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 26 października 2023 (25.10.23)

Już 26 października 2023 r. w Młynach Rothera w Bydgoszczy odbędzie się XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Młynami Rothera oraz Fundacją Stocznia.

"Zmieniajmy świat razem – innowacje na rzecz lepszej przyszłości”

jako przewodnie hasło Forum jest spójne z nową perspektywą finansową UE, której cel jest ukierunkowany na partycypację społeczną. Sprzyja to rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych.

Innowacyjne rozwiązania III sektora z regionu i kraju

W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z regionu i kraju, które powstają w III sektorze i są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wokół lokalnych społeczności. Wydarzenie ma na celu poprawę współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz wymiana informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w regionie.

Patronaty

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Prezydentów: Pana Rafała Bruskiego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Pana Michała Zaleskiego - Prezydenta Miasta Torunia.

Sesja plenarna oraz panele tematyczne

W sesji plenarnej zostanie przedstawiony wykład nt. „Innowacje drogą do partycypacji społecznej czy Partycypacja społeczna drogą do Innowacji – jak skutecznie czerpać inspirację do rozwiązywania problemów”. Zaplanowano również panele poświęcone poprawie współpracy międzysektorowej pn. „Współpracy kluczem do sukcesu „NGO dla JST, czy JST dla NGO”, "Partycypacja i włączenie społeczne – co zrobić by była skuteczna?", czy „Problemom przyszłości”. Została również zaplanowana sesja „Innowacyjne rozwiązania w różnych obszarach działalności NGO", będąca przeglądem innowacji regionalnych i krajowych w różnych obszarach działań NGO.

Na wydarzeniu zaplanowany jest koncert podopiecznych Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o wydarzaniu: https://mlynyrothera.pl/wydarzenia/xxiii-forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

Program Forum dostępny jest tutaj.


 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.