Spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (29.01.24)

29 stycznia w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej odbyło się spotkanie z ekspertami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Eksperci mówili m.in. o obecnej agendzie UE w obszarze polityki spójności i RRF oraz  przygotowaniach do prezydencji w RUE, wdrażaniu instrumentów terytorialnych w szczególności ZIT i IIT, wdrażaniu celu szczegółowego 2.8 Zrównoważona Multimodalna Mobilność Miejska, w tym przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz Stanie wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.

Do spotkania dołączył na chwilę wiceminister Jan Szyszko, który akurat przebywał na dwudniowej wizycie w Brukseli.

Źródło: Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

brak nadchodzących wydarzeń.