Program „Obywatele, równość, prawa i wartości” – zaproszenie do składnia wniosków (24.07.23)

Trwa nabór wniosków w ramach wsparcia partnerstw miejskich (TOWN TWINNING) programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV).

Inicjatywa Town Twinning

Inicjatywa partnerstw miejskich (TOWN TWINNING)  w ramach programu ma na celu rozwój i promocję tożsamości europejskiej, dialogu międzykulturowego, równości, solidarności, włączenia społecznego oraz uczestnictwa mieszkańców i obywateli w życiu społecznym Unii Europejskiej.

Projekty partnerskie umożliwiają organizację warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych, wydarzeń kulturalnych, festiwali, wystaw i innych działań zwiększających świadomość obywatelską społeczeństw lokalnych.

Na działania w ramach inicjatywy przewidziano budżet w wysokości 4 mln euro.

Terminy

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 września br.

Jak złożyć wniosek

Wszystkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.

Dokumenty dot. naboru wniosków do pobrania: tutaj.


 

brak nadchodzących wydarzeń.