Młodzi szukają swej stolicy

Władze miast ze Starego Kontynentu mogą już nadsyłać swe kandydatury do tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy 2019. Miasto, które otrzyma wspomniany tytuł, będzie miało wyjątkową szansę, by pokazać światu, w jaki sposób wspiera młodych ludzi w wymiarze kulturalnym, społecznym, politycznym i ekonomicznym. O miano Młodzieżowej Stolicy Europy mogą się ubiegać metropolie ze wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. Zgłoszenia powinny obejmować program działań, opis ich długoterminowych skutków społecznych oraz plany kontynuowania i rozwoju projektów adresowanych do młodzieży.
Działania planowane przez władze miast powinny nawiązywać do celów europejskiej polityki młodzieżowej – w szczególności dotyczyć uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym, edukacji pozaformalnej, zatrudnienia, włączenia społecznego, wolontariatu, współpracy międzynarodowej, wielokulturowości i integracji.
Wstępne koncepcje przyjmowane są do 28 lutego, formularze aplikacyjne do 26 czerwca, a ostateczne oferty – do 9 października br.
Dodatkowe informacje na stronie European Youth Capital.

 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.