"Program europejskiej edukacji ekologicznej sukcesem regionu Kujaw i Pomorza" - WFOŚiGW

Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 166 200 zł. Głównym celem działań zaplanowanych w ramach projektu było podniesienie poziomu świadomości proekologicznej i pro środowiskowej w środowisku urzędników samorządowych oraz całej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była w trzech modułach.
Pierwszy moduł koncentrował się na rozbudowie portalu internetowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza o zakładkę poświęconą europejskiej polityce ochrony środowiska.
Drugi moduł polegał bna wykorzystaniu dobrych praktyk wypracowanych przez instytucje europejskie w Brukseli oraz Instytucję Zarządzającą RPO, które zaprezentowane były podczas zorganizowanego cyklu szkoleń dla członków stowarzyszenia.
Trzeci moduł projektu zakładał organizację wydarzenia promującego rozwiązania proekologiczne wdrożone w przedsiębiorstwach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które zorganizowane zostanie w Brukseli.
Ponadto w ramach projektu Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" wydało publikację pt."Podstawowe procedury związane z zagadnieniami oceny oddziaływania na środowisko na podstawie doświadczeń z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013"

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2014 roku.

brak nadchodzących wydarzeń.