Konferencja dotycząca grantów programu Horyzont 2020


Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przedstawieniu europejskiej strategii HR i zasad Karty i Kodeksu oraz zapisów art. 32, natomiast podczas drugiej części zostaną omówione poszczególne etapy wdrażania zapisów Karty i Kodeksu oraz przykłady instytucji, które je wdrożyły i otrzymały europejskie logo „HR Excellence in Research”.

Więcej informacji na stronie: www.cvent.com.

V Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji (4 grudnia 2019 r.)