„Partnership for Democracy Development. Inter – EKiP 2015” – edukacja i innowacje


     W trakcie wizyty delegacja miała okazję wymienić się doświadczeniem oraz poznać najlepsze praktyki i rozwiązania wdrażane w województwie kujawsko-pomorskim w obszarze edukacji i innowacji. Jednym z najważniejszych punktów programu było zapoznanie się z innowacyjnymi wojewódzkimi projektami dotyczącymi Astrobaz oraz tablic interaktywnych w szkołach podstawowych. Goście mieli również okazję zwiedzić Młyny Wiedzy w Toruniu a także spotkać się z rektorem UMK, prof. Andrzejem Tretynem oraz z dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, prof. Jerzym Łukaszewiczem, zwiedzili także ICNT, wyrażając uznanie dla jego wyposażenia i przeprowadzanych w nim badań oraz deklarując chęć współpracy.
W trakcie wizyty Gruzini spotkali się także z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego panem Sławomirem Kopyściem oraz Burmistrzem Miasta Kruszwica.

Projekt jest realizowany w ramach grantu MSZ uzyskanemu w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

 

REJESTRACJA

Green Week 2018 “ Green cities for a greener future”

Bruksela 21 - 24.05.2018

Rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne

Bruksela, Charleroi  18 - 21.06.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz