Przyszłość pojazdów wodorowych i stacji uzupełniania wodoru w Europie

 

 

 

 

Aby wspierać rozwój transportu wodorowego w Europie, w ramach inicjatywy UE poszerzono istniejącą europejską sieć demonstracyjnych stacji transportu wodorowego o punkty w Danii i Wielkiej Brytanii. Są to dwa najbardziej obiecujące rynki, jeśli chodzi o ogniwa wodorowe i paliwowe.
W ramach finansowanego przez UE projektu HYTEC (Hydrogen transport in European cities) w Kopenhadze i Londynie powstały centra wdrożeniowe pojazdów osobowych z napędem wodorowym, dzięki czemu te dwa miasta stały się pionierami niskoemisyjnego transportu wodorowego w Europie. Łącznie wprowadzono do ruchu między tymi dwoma miastami 30 napędzanych wodorem samochodów osobowych, taksówek i skuterów. Na trasie powstały też nowe stacje uzupełniania wodoru. Project HYTEC połączył także nowe i istniejące projekty prezentacji samochodów z ogniwami paliwowymi w Europie, takie jak mała flota samochodów osobowych w Oslo w Norwegii, kontynuując wdrażanie pojazdów wodorowych w tej lokalizacji.

Zespół uczestniczący w projekcie HYTEC zgromadził i przeanalizował dane operacyjne z pojazdów i stacji uzupełniania paliwa wodorowego. Analiza cyklu życia pojazdów i infrastruktury umożliwiła lepsze poznanie ogólnego wpływu wdrożonej technologii na środowisko. Przeprowadzono również wywiady z użytkownikami końcowymi pojazdów i innymi zainteresowanymi stronami.
Partnerzy projektu przeprowadzili program demonstracyjny, który szczególnie dotyczył problemu przekształcenia pojazdów wodorowych na w pełni certyfikowane pojazdy, przy jednoczesnym zapewnieniu ich konkurencyjności na rynku. Zaproponowano nowe strategiczne zalecenia dotyczące dalszych działań w zakresie wprowadzania transportu wodorowego w obydwu centrach miast i określono dalsze kroki w kierunku komercjalizacji. 
Dzięki utworzeniu sieci uzupełniania wodoru w Kopenhadze i Londynie projekt HYTEC zapoczątkował trwałą współpracę obu miast wspierającą wdrażanie pojazdów wodorowych na rynek i promującą przyszłe działania demonstracyjne z tym związane. Projekt przyczynił się również do poszerzenia wiedzy na temat transportu wodorowego, a jego rezultaty pomogą w opracowywaniu planów wprowadzenia pojazdów wodorowych i centrów uzupełniania wodoru w innych miejscach w Europie.

 

 

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz