"Projekty Smart Cities i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 lipca 2015 roku w Pałacu w Kobylnikach k. Kruszwicy odbędzie się konferencja pn. "Projekty Smart Cities i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich" pod współudziale Komitetu Regionów, Stowarzyszenia Dobre Prawo Sprawne Rządzenie, Gminy Miasta Kruszwicy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Nabór na konferencje odbywa się za pomocą formularza na naszej stronie internetowej i potrwa do 8 lipca br.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Program konferencji - pobierz

Zielona energia Europy

Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 20 proc. w zakresie energii odnawialnej – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. - W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad milion osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro – podkreśla komisarz Miguel Arias Cañete.
W 2014 r. przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto wynosił 15,3 proc., a to oznacza, że UE i większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013-2014.
Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu celów energetycznych do 2020 r.: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz wiążących celów krajowych.
- Sprawozdanie ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 1 mln osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro. Co roku eksportujemy energię ze źródeł odnawialnych o wartości 35 mld euro - powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.
Przy 5,7 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, jakie przewidziano na 2014 r., osiągnięcie celu 10 proc. stanowi ambitne zadanie, które jednak jest wykonalne, na co wskazują dobre postępy w niektórych państwach członkowskich.

Czytaj więcej...

Wizyta Gruzinów

W dniu 12 czerwca, w ramach realizacji projektu „Partnership for Democracy Development”, dofinansowego ze środków MSZ, gościliśmy  delegację gruzińską, ktorej przewodniczyli zastępcy gubernatorów – Paata Nadiradze oraz Ioseb Khakhaleishvili, regionu Imeretii.
 
Rozmowy dotyczyły między innymi organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim pobytu wakacyjnego dzieci z Gruzji oraz promocji handlu pomiędzy firmami z terenu województwa i regionu Imeretii. Ponadto, zostało dokonane podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli wydziałów spraw społecznych miast Kutaisi, Tsaltubo oraz Chiatura oraz ustalone zostały wytyczne odnośnie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy regionami. W dniach 10-12 czerwca przedstawiciele regionu Imeretii odbyli szereg owocnych spotkań dotyczących dobrych praktyk i doświadczeń z 25 lat przemian w Polsce w obszarze polityki społecznej.

Czytaj więcej...

Polska tworzy koalicję państw UE w sprawie Horyzontu 2020

Po sukcesie jakim było wywalczenie zmian w tzw. Planie Junckera, polegających na zachowaniu środków w Horyzoncie 2020 na naukę, Polska przystępuje do budowania nowej szerokiej koalicji europejskiej na rzecz zmian zasad wynagradzania naukowców z europejskich grantów.

Koalicję dziewięciu unijnych państw, zbudowała polska minister nauki. List w tej sprawie do Carlosa Moedasa  - komisarza ds. badań, nauki i innowacji - oprócz Polski podpisali ministrowie nauki z Węgier, Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy i Malty. To już kolejna w ostatnich tygodniach europejska inicjatywa minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Celem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwiększenie uczestnictwa polskich naukowców w Horyzoncie 2020, co utrudnia obecny system wynagradzania z grantów europejskich.

Czytaj więcej...

„Partnership for Democracy Development. Inter-EKiP 2015“

Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" rozpoczęło realizację projektu pn. „Partnership for Democracy Development. Inter-EKiP 2015”. Zadanie realizowane jest w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015“. Kwota przyznanej dotacji wynosi 89.050,00 zł.
Potrzeba realizacji zadania wynika z doświadczeń województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie współpracy z regionami w Gruzji. Odbiorcami zadania są przede wszystkim przedstawiciele gruzińskiego regionu Imeretii, którzy w trakcie wizyt studyjnych będą mieli okazję poznać mechanizmy, rozwiązania, regulacje prawne oraz działania stosowane w Polsce (w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Ponadto odbiorcami zadania będą także przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego zrzeszeni w Stowarzyszeniu, którzy w trakcie spotkań bilateralnych będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz podjęcia międzysamorządowej współpracy w dalszej perspektywie.
Wizyty studyjne podzielone zostały na 3 zakresy tematyczne:
•    Polityka społeczna
•    Edukacja i innowacje
•    Rolnictwo i gospodarka
W każdej z wizyt weźmie udział po 5 przedstawicieli regionu Imeretii, zainteresowanych konkretnymi obszarami  oraz przedstawicie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji zadania będzie opracowanie i opublikowanie katalogu doświadczeń i rekomendacji. W naszym założeniu ma on stać się źródłem wiedzy oraz bazą danych dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych itp., które chciałyby nawiązać współpracę międzynarodową z Gruzją. Chcielibyśmy także, aby pomógł on w wypracowaniu regionalnego planu działań, które mogłyby zostać podjęte przez poszczególne polsko-gruzińskie samorządy.

brak nadchodzących wydarzeń.